logo


“Još im reče: ‘Svjedok je Jahve protiv vas, i svjedok je njegov pomazanik u ovaj dan, da niste našli ništa u mojoj ruci.’” (1. Samuelova 12,5)“Nezasitnu želju za ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 1″. 1 Viđenje Izaije, sina Amocova, što ga je imao o Judi i Jeruzalemu u dane...nastavi čitati