logo


“A Jahve reče Samuelu: ‘Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju, jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.’” (1. Samuelova 16,1)&#...nastavi čitati
“Propade … jer je bez znanja” Božja zaštita nad izraelskim narodom uvijek je ovisila o njihovoj poslušnosti. U podnožju Sinaja Izraelci su sklopili zavjetni odnos s Bogom kao...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 14″. 1 Jer Gospod će se smilovati Jakovu i opet će izabrati Izraela i postavi...nastavi čitati