logo


“Salomon, sin Davidov, bio se učvrstio na prijestolju. Jahve, Bog njegov, bijaše s njim i uzvisi ga veoma.” (2. Ljetopisa 1,1)“Prava slava Salomonove rane vladavi...nastavi čitati
Izbavljenje od Asirije   Kad se narod našao u velikoj opasnosti, u vrijeme kad su asirske čete prodirale u Judeju i kad je izgledalo da ništa ne može sačuvati Jeruzalem od pot...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 42″. 1 »Evo sluge mojega koga podupirem, izabranika mojega u kome si ugodi du...nastavi čitati