logo


“Do njega su popravljali Tekojani; ali njihovi velikaši ne sagnuše vrata svojega pod službu Gospodu svojemu.” (Nehemija 3,5 — Šarić)“Među prvima koji su se nadahn...nastavi čitati
Užarena peć Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz Daniela 3.   San o velikom kipu, koji mu je otkrivao događaje do kraja vremena, Nabukodonozor je dobio da bi shvatio ulog...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Tužaljke 1″. 1 Kako osamljen sjedi grad, nekoć puka mnogobrojna! Postade kao udovica...nastavi čitati