logo


“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) Pošto je započeo rad na čovjekovom ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 6″. 1 Potom se okrenuh i podigoh oči svoje; i pogledah, kad gle: četiri su ...nastavi čitati
“Jer vam se danas rodi Spas” Ovo se poglavlje zasniva na Luki 2,1-20   Kralj slave duboko se ponizio da bi uzeo ljudsku narav. Zemaljska životna sredina bila Mu je surova i ne...nastavi čitati