logo


“A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima.” (Luka 2,52)Krist je živio životom fizičkog radnika od najranijeg uzrasta. U mladosti je radio sa svojim oce...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Malahija 3″. 1 »Evo, ja šaljem glasnika svojega da put preda mnom pripravi. I doći ć...nastavi čitati