logo


“Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha.” (Hebrejima 4,15 — Varaždinska Biblija)Razmisl...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Matej 2″. 1 A kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome, u dane kralja Heroda, gle, m...nastavi čitati
Posjet u vrijeme Pashe Ovo se poglavlje zasniva na Luki 2,41-51   Dvanaesta godina bila je kod Židova prijelomna godina između djetinjstva i mladosti. Navršivši tu godinu žido...nastavi čitati