logo


“On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom.” (Filipljanima 2,6)Isus Krist “nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom”. Jer je samo božanstvo mo...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Matej 4″. 1 Tada Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. 2 Postio je četrdes...nastavi čitati