logo


“Vjerom Mojsije, kad odraste, odbi da ga nazivaju sinom faraonove kćeri. Radije je odabrao da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom nego da ima časovito grešno uživanje.” (Hebr...nastavi čitati
“I usni san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anđeli Božji po njima se penju i silaze.” (Postanak 28,12) Jakovljevo iskustvo kada je otišao od kuće i kada su mu p...nastavi čitati
“Vjerom je Abraham, kad je bio stavljen na kušnju, prinio Izaka, i taj koji je jedinorođenca prinosio bio je onaj koji je primio obećanje, kojemu bijaše upravljena riječ: Po Izaku ...nastavi čitati
“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) Pošto je započeo rad na čovjekovom ...nastavi čitati
“Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.” (Rimljanima 5,8) Čovjekov pad sa svim njegovim posljedicama nije prošao nezamije...nastavi čitati
“Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29) Palom čovjeku otkriven je plan vječne žrtve kojom je omogućeno spasenje. Ništa osim smrti Božjeg dragog Sina nije moglo...nastavi čitati
“Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” (Postanak 3,15) Adam i Eva stajali su kao pri...nastavi čitati
“Ti bijaše kerub pomazan da zaklanja — ta ja sam te postavio! … Ti savršen bješe na putima svojim od dana kada si stvoren, dok se u tebi ne nađe bezakonje.” (Ezekiel 28,14.15 — Var...nastavi čitati
“Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše.” (Rimljanima 5,12 — Šarić) Kada su naši praroditelji...nastavi čitati
“I reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku.’ … Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.” (Postanak 1,26.27) Nakon stvaranj...nastavi čitati