logo


Dvadeset i šestero mladih iz Hrvatske posjetilo je GYC Europe — kongres mladih adventista iz Europe i svijeta posvećenih oživljavanju duha reformacije. Deset godina nakon prvog kon...nastavi čitati
U subotu 16. lipnja mladi iz Rakovčeve krenuli su sa tri auta u posjet dvjema crkvama na Banovini. Nekoliko članova naše crkve već duže vrijeme rade na tom području kao misionari z...nastavi čitati
(New Yourk/Koeln, EANN)   UNICEF tvrdi da danas u svijetu živi oko 1,2 milijarde maldih – više nego ikada. Mnogi od njih imaju koristi od napretka u obrazovanju i zdravstvu te imaj...nastavi čitati
U crkvi Zagreb centar, udruga Više od života,  organiziran je tečaj iz homiletike i retorike za mlade. U želji da se lijepi broj talentiranih i školovanih djevojaka i mladića uklju...nastavi čitati