logo


Najpoznatiji navod koji govori o tome kako treba slijediti Isusov primjer moæe se naći u predivnoj knjizi Služba liječenja: “Jedino će Kristov način rada donijeti pravi uspjeh u do...nastavi čitati