„Zvat će te popravljačem pukotina“

31. 07. 2012.

„I ti ćeš grditi na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina, i obnoviteljem cesta do naselja.“ (Izaija 58,12)

Mi se imamo razloga radovati što svijet nije ostavljen u bezizlaznom beznađu. Isus je napustio kraljevsko prijestolje i svoje visoko zapovjedničko mjesto na Nebu i postao siromašan, da bismo se mi Njegovim siromaštvom obogatili. On je uzeo na sebe našu narav da bi nas mogao naučiti kako da živimo. Koracima koje grešnik mora učiniti prigodom svojeg obraćenja – pokajanje, vjera i krštenje – On nas je poveo svojim putem. Nije se pokajao za sebe jer je bio bezgrešan, već u ime grešnika.

Isus je postao Onaj koji je „nanovo podigao drevne razvaline i sazdao mjesta poharana“, postao je Prognanik na Zemlji da bi vratio izgubljene, zalutale ovce, ovce izranjene grijehom. U  Njemu se povezalo zemaljsko s nebeskim, ljudsko s božanskim jer inače ne bi mogao biti Posrednik kojem se grešnici mogu približiti i preko kojega se mogu pomiriti sa svojim Stvoriteljem. Međutim, On sada grli ljudski rod rukama milosrđa i ljubavi, dok se istodobno nalazi na prijestolju Beskonačnoga ujedinjavajući nas tako u našoj slabosti i bespomoćnosti s Izvorom snage i sile. …

Mi smo Kristovi dužnici za sve blagoslove koje uživamo. Mi moramo biti duboko zahvalni što smo predmet Njegovog posredovanja. Međutim, Sotona vara muškarce i žene tako što im Kristovu službu prikazuje u pogrešnom svjetlu navodeći ih da misle da se ponižavaju ako prihvate Krista za svojeg Otkupitelja. Kada bismo prednosti kršćanina promatrali u pravome svjetlu, smatrali bismo najvećom čašću što možemo biti Božja djeca, baštinici Neba, i radovali bismo se što možemo sudjelovati s Isusom u Njegovom poniženju. …

Hoćete li ostaviti mračne predjele grijeha i tuge i potražiti stanove koje je Isus otišao pripremiti za nas, svoje sljedbenike? U Njegovo vas ime zaklinjemo da stavite svoje noge čvrsto na ljestve i da se penjete. Odbacite svoje grijehe, svladajte nedostatke u svojem karakteru, prionite svom svojom snagom uz Isusa koji je Put, Istina i Život. Svaki pojedinac među nama može pobijediti! Nijedan koji ustraje neće izgubiti vječni život! Oni koji vjeruju u Krista nikada neće propasti niti će ih tko uzeti iz Njegove ruke!  (Signs of the Times, 14. srpnja 1884.)

Leave a Comment