Duhovnost

Konačna odluka

"Christ and the Rich Young Ruler" by Heinrich Hofmann

“I upita ga neki uglednik: ‘Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?’ Reče mu Isus: ‘Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar, doli Bog jedini. Zapovijedi znaš: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj oca svoga i majku!’ A onaj će: ‘Sve sam to čuvao od mladosti.’ Čuvši to, Isus mu reče: ‘Još ti jedno preostaje: sve što imaš prodaj i razdaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.’ Kad je on to čuo, ražalosti se jer bijaše silno bogat.” (Luka 18,18-23)

Poglavar je brzo razabrao sve što su Kristove riječi obuhvatile i postao žalostan. Da je shvatio vrijednost ponuđenog dara, brzo bi se kao sljedbenik priključio Kristu. Bio je jedan od članova uvaženog Savjeta Hebreja i Sotona ga je kušao laskavim izgledima za budućnost. Želio je nebesko blago, ali je želio i prolazne prednosti koje će mu donijeti njegovo bogatstvo. Bilo mu je žao što su postojali takvi uvjeti; želio je vječni život, ali nije htio podnijeti žrtvu. Cijena vječnog života činila mu se previsokom, pa je otišao žalostan, “jer je imao veliki imetak”.

Njegova tvrdnja da je držao Božji zakon bila je obmana. Pokazao je da mu je bogatstvo bilo idol. Nije mogao držati Božje zapovijedi, dok je svijet zauzimao prvo mjesto u njegovim osjećajima. Više je volio Božje darove nego Darovatelja. Krist je ponudio mladiću svoje prijateljstvo. “Dođi, slijedi me”, rekao je On. Međutim, Spasitelj za njega nije značio toliko koliko ime među ljudima ili imetak. Da se odrekne svog zemaljskog blaga koje je vidljivo, radi nebeskog blaga koje je nevidljivo — bio je prevelik rizik. Odbio je ponudu vječnog života i otišao u stalnu službu svijetu.

Tisuće prolaze kroz ovu kušnju birajući između Krista i svijeta; i mnogi biraju svijet. …

Kristovo postupanje s mladićem prikazano nam je kao zorna pouka. Bog nam je dao pravila ponašanja, koja svaki od Njegovih slugu mora slijediti. To je poslušnost Njegovom Zakonu, ne samo formalna poslušnost, već poslušnost koja prodire u život i otkriva se u karakteru. Bog je uspostavio svoje mjerilo karaktera za sve koji žele postati podanicima Njegova kraljevstva. Samo oni koji žele postati suradnici s Kristom, samo oni koji će reći: “Gospodine, sve što imam i što jesam pripada Tebi” — bit će priznati za Božje sinove i kćeri. … Razmislite o tome što znači reći Kristu: “Ne.” … Spasitelj nam nudi da s nama dijeli rad koji nam je Bog dao da izvršimo. On nudi sredstva da bismo unaprijedili Njegovo djelo na svijetu.

Ellen G. White

(tekst je uzet iz knjige Isusov život, str. 426.427)

Podijeli