Anđeli služe baštinicima spasenja

7. 01. 2014.

““Zar nisu svi (anđeli) službujući duhovi što se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje?”“ (Hebrejima 1,14)

Bog ima anđele čiji je posao da služe baštinicima spasenja. … Anđeosko je djelo da odbijaju sotonske sile. (MS 17, 1893.)
Djelo je ovih nebeskih bića da pripreme stanovnike ovog svijeta da postanu čista, sveta, neokaljana Božja djeca. Ali ljudi, iako za sebe kažu da su Kristovi sljedbenici, ne stavljaju sebe u položaj u kojem mogu razumjeti ovu službu, i tako se otežava rad ovih nebeskih glasnika. Anđeli, koji uvijek gledaju lice nebeskog Oca, radije bi ostali u Božjoj blizini, u čistom i svetom ozračju Neba, ali posao se mora obaviti dovođenjem ovog nebeskog ozračja dušama koje su u kušnji i napasti kako ih Sotona ne bi onesposobio za mjesto koje bi Gospodin želio da zauzmu u nebeskim dvorovima. Poglavarstva i vlasti na Nebu udružuju se s ovim anđelima u njihovom služenju baštinicima spasenja. (RH, 4. srpnja 1899.)
Anđeli, koji će učiniti za vas ono što ne možete sami, čekaju na vašu suradnju. Oni čekaju da odgovorite na Kristovu privlačnost. Približite se Bogu i jedni drugima. Vašom željom, tihom molitvom, otporom sotonskim silama, stavite svoju volju na stranu Božje volje. Ako se želite oduprijeti đavlu i budete se iskreno molili: ““Izbavi me od kušnji!”“ imat ćete snage za taj dan. Posao je nebeskih anđela da se približe onima koji su u kušnjama, patnjama i nevoljama. Oni rade ustrajno i neumorno da spase duše za koje je Krist umro. I kada te duše cijene prednosti njihovog rada, kad cijene nebesku pomoć koja im je upućena, kada se odazovu glasu Svetoga Duha koji se trudi oko njih, kada svoju volju stave na stranu Kristove volje, anđeli nose radosne vijesti na Nebo … a tada nastaje radost u nebeskim vojskama. (RH, 4. srpnja 1899.)

Leave a Comment