Anđeoska zaštita u vrijeme nevolje

21. 12. 2014.

““Hajde, narode moj, uđi u sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe.”“ (Izaija 26,20)

U dan strašnog suda Krist će reći: ““Hajde, narode moj, uđi u sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe.”“ Kakve su klijeti u kojima će se oni sakriti? To je Kristova zaštita i zaštita svetih anđela. Božji narod u ovo vrijeme nije na jednom mjestu. Nalazi se u različitim društvima i u svim dijelovima svijeta. Vidjela sam svete kako napuštaju gradove i sela i udružuju se u skupine. Žive na najosamljenijim mjestima. Anđeli su im osiguravali vodu i hranu, dok su bezbožnici patili zbog gladi i žeđi. (HS 158)
Vidjela sam svete kako napuštaju gradove i sela i kako se u skupinama nastanjuju u najskrovitijim mjestima. Anđeli su ih opskrbljivali hranom i vodom, dok su zli patili od gladi i žeđi. (Rani spisi, str. 228)
Noću mi je bio prikazan zadivljujući prizor. Izgledalo je da je u pitanju velika zbrka i sukob vojski. Gospodnji glasnik je stao pred mene i rekao mi: ““Pozovi svoje ukućane. Ja ću te voditi; slijedi me.”“ Vodio me je niz mračnu stazu, kroz šumu, zatim kroz planinske klance i rekao mi je: ““Ovdje si sigurna.”“ Mnogi ljudi su bili dovedeni u ovo utočište. Nebeski vjesnik je rekao: ““Vrijeme nevolje je došlo kao lupež noću, baš kao što vas je Gospodin upozorio.”“ (MS 153, 1905.)
U vrijeme nevolje, pred sam Kristov dolazak, pravednike će spasiti služba nebeskih anđela, ali za prijestupnike Božjeg zakona neće biti zaštite. Anđeli ne mogu zaštititi one koji zanemaruju jednu od božanskih odredbi. (Patrijarsi i proroci, str. 207)
U završnim danima povijesti ove Zemlje Gospodin će silno djelovati u korist onih koji su stali na stranu pravednosti. … Usred vremena nevolje — nevolje kakve nije bilo od početka vremena — Njegovi izabranici ostat će nepokolebani. Sotona, sa svim svojim četama zla, neće moći uništiti ni najslabijega od Božjih svetih. Anđeli, koji su silni krepošću, zaštitit će ih, i radi njih će se Gospodin otkriti kao ““Bog nad bogovima”“, sposoban da zauvijek spasi one koji se u Njega uzdaju. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 325,325)

Leave a Comment