Jutarnji stih

Autor i Učitelj istine

“Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine sluša moj glas.” (Ivan 18,37)
Krist je tvorac svake istine. Svaka sjajna zamisao, svaka mudra misao, sve ljudske sposobnosti i talenti dar su od Krista. On nije pozajmljivao nijednu ideju od čovječanstva jer je stvorio sve. A kada je došao na Zemlju, ustanovio je da su najsjajniji dragulji istine koje je povjerio čovjeku zakopani u predrasudama i predaji. Ključne istine stavljene su u pogrešne okvire, da bi služile ciljevima prvog prevaranta. … Ali Krist je otklonio pogrešne teorije na svim razinama. Nitko osim Otkupitelja svijeta ne može prikazati istinu u njezinoj iskonskoj čistoći bez zabluda koje je Sotona nakupio da bi sakrio njezinu nebesku ljepotu. … Kristov je posao bio da uzme istinu koje su ljudi bili gladni i očisti je od pogrešaka i svjetovnih predrasuda, kako bi je ljudi mogli prihvatiti samo na osnovi njezine prirodne i vječne vrijednosti. On je odagnao magle sumnje da bi se mogla otkriti istina i bacio je jasne zrake svjetla na tamu ljudskog srca. (Review and Herald, 7. siječnja 1890.) Istina je tekla s Njegovih usana ogrnuta u nov i zanimljiv oblik, kako bi dobila svježinu novog otkrivenja. Njegov glas nikada se nije podigao na neprirodnu visinu, a Njegove riječi izlazile su iskreno s uvjerenjem koje je odgovaralo njihovoj važnosti i strašnim posljedicama povezanima s njihovim prihvaćanjem ili odbacivanjem. (Isto) On je pozivao ljude da uče od Njega jer je bio oličenje Božjeg zakona. On je jedini u ljudskom tijelu mogao stajati među gomilom svjedoka, pogledati naokolo i reći: “Tko će mi od vas dokazati neki grijeh?” (Ivan 8,46) On je znao da nijedan čovjek nije mogao istaknuti nikakav nedostatak u Njegovom karakteru ili ponašanju. Kakvu je silu Njegova bezgrešna čistoća dala Njegovim poukama, kakvu jačinu Njegovim ukorima, kakav autoritet Njegovim zapovijedima! … On je dokazao da je put, istina i život. (Isto)


Komentiraj