Jutarnji stih

Bdijte!

“Bdijte i molite, da ne padnete u napast!” (Marko 14,38)

Mnogi danas spavaju kao što su spavali učenici. Oni ne bdiju niti se mole da ne padnu u napast. (8T 100)
Neka svaka duša bude budna. Neprijatelj je na vašem tragu. Budite oprezni, bdijte marljivo da se neočekivano ne uhvatite u neku pomnjivo prikrivenu i vješto smišljenu zamku. Neka se nemarni i ravnodušni čuvaju da ih dan Gospodnji ne zatekne kao provalnik noću. …
Onaj koji pobjeđuje mora bdjeti, jer Sotona svjetovnim zamkama, zabludama i praznovjerjem pokušava zadobiti Kristove sljedbenike da prijeđu na njegovu stranu. Nije dovoljno da samo izbjegavamo očigledne opasnosti ili pogibeljne i nedosljedne poteze. Mi se moramo držati Kristove strane, hoditi putem samoodricanja i žrtve. Nalazimo se na neprijateljevom teritoriju. Onaj koji je bio zbačen s Neba, sišao je s velikom silom. Svakim zamislivim sredstvom i načinom trudi se da zarobi duše. Ako ne budemo stalno na oprezu, past ćemo kao lak plijen njegovih nebrojenih prijevara. (Isto, 99,100)
Opomene, savjeti i obećanja, sve je to upućeno nama koji živimo na svršetku svijeta. “Prema tome, ne spavajmo kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni.” (1. Solunjanima 5,6) … Bdijte da vam se neprijatelj neopaženo ne približi, bdijte i pazite da vam se stare navike i urođene sklonosti ponovno ne nametnu; prisilite ih na povlačenje i bdijte! Bdijte nad mislima, bdijte nad planovima da ne postanu sebični. Bdijte nad dušama koje je Krist otkupio svojom krvlju. Tražite priliku da im činite dobro! (6T 410)
Ako se približite Isusu i budete nastojali ukrasiti svoju vjeru dobro sređenim životom i pobožnim razgovorima, vaše stope bit će sačuvane da ne skrenu na zabranjene staze. Kada biste samo bdjeli, stalno bdjeli uz molitvu, kada biste sve činili tako kao da se nalazite u neposrednoj Božjoj blizini, bili biste sačuvani od popuštanja kušnji i mogli biste se nadati da ćete ostati čisti, “bez mane i nedostatka” sve do kraja. Kada biste se držali početka svoje vjere čvrsto sve do kraja, vaši putovi bili bi u Gospodinu; a ono što je milost započela, slava bi ovjenčala u kraljevstvu našega Boga. (5T 148)


Komentiraj