Jutarnji stih

Besmrtna baština

““Da veselo zahvaljujete Ocu, koji nas učini dostojnima sudioništva u baštini svetih u svjetlu.”“ (Kološanima 1,12)

Otkupnina je plaćena, tako da svi mogu doći k Bogu i poslušnošću dobiti vječnost. Kako je žalosno kada se ljudi okrenu od besmrtne baštine i njeguju ponos, sebičnost i oholost … a izgube blagoslov koji su mogli imati u ovom životu i u onome koji će doći. Mogli su ući u nebeske dvorove i živjeti u potpunoj slobodi, biti jednaki Kristu i nebeskim anđelima u stalnoj Božjoj prisutnosti; pa ipak, što je doista nevjerojatno, okrenuli su leđa nebeskoj ljepoti.
Stvoritelj svih svjetova ljubi one koji vjeruju u Njegovog jedinorođenog Sina kao svojeg osobnog Spasitelja, baš onako kako ljubi i svojega Sina. Čak i sada i ovdje Njegova milostiva naklonost darovana nam je u čudesnoj mjeri. On je ljudima dao dar Svjetla i Veličanstva Neba. S Njim nam daje sva nebeska blaga. Osim što nam je obećao život koji će doći, On nam također daje neizmjerne darove u ovom životu. Kao podanicima milosti, On će nam dati da uživamo u svemu što će oplemeniti, razviti i uzdići naš karakter. Njegova je namjera da nas pripremi za nebeske dvorove.
Ali Sotona se bori za ljudske duše. … On im ni za trenutak neće dati da pogledaju bljesak vječne slavne budućnosti pripremljene za buduće stanovnike Neba, neće im dopustiti da dožive predukus Neba niti im dati da osjete njegovo ozračje sreće. …
Oni koji prihvate Krista kao svojeg Spasitelja, imaju obećanje o životu kojim sada žive kao i o onom koji će doći. … I najmanji Kristov učenik može postati stanovnik Neba, baštinik Božje nepropadljive baštine. O, kad bi svi mogli izabrati Nebo i postati baštinici Božji, baštinici svijeta koji nema kraja! Nemojte izabrati propadljivi svijet, već izaberite bolju baštinu! I trčite prema cilju, da postignete nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu. (FE 234,235)


Komentiraj