Bez generacijskog jaza

13. 07. 2014.

““Mladi je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim.”“ (1. Samuelova 3,1)

Premda je bio mlad kad je doveden da služi u Svetištu, Samuel je već tada imao dužnosti u Božjoj službi u skladu sa svojim mogućnostima. One su prvo bile skromne i ne uvijek ugodne, ali on ih je obavljao najbolje što je mogao i dragovoljna srca. …
Kad bi se djecu učilo da skromne, svakodnevne dužnosti smatraju putem koji im je Gospodin označio, kao škola u kojoj se trebaju naučiti da vječno i učinkovito služe, njihov bi posao izgledao ugodniji i časniji. Vršenje svakodnevne dužnosti kao da je obavljamo Gospodinu i najskromniji posao zaodijeva ljepotom i radnike povezuje sa svetim bićima koja na Nebu vrše Božju volju. (Patrijarsi i proroci, str. 481)
Samuelov život je od ranog djetinjstva bio život pobožnosti i odanosti. Bio je stavljen pod Elijevu zaštitu u mladosti i ljupkost njegovog karaktera izazvala je žarku naklonost starog svećenika. Bio je ljubazan, velikodušan, marljiv, poslušan i ispunjen poštovanjem. Suprotnost između ponašanja mladog Samuela i svećenikovih sinova bila je vrlo izražena i Eli je pronašao odmor, utjehu i blagoslov u prisutnosti svojeg štićenika. To je bila jedinstvena pojava — tako toplo prijateljstvo između Elija, glavnog suca naroda i ovog jednostavnog djeteta. Samuel je bio srdačan i spreman služiti tako da nijedan otac nije volio svoje dijete nježnije nego Eli tog mladića. Dok su nemoć i starost osvajale Elija, on je sve snažnije osjećao obeshrabrujući, nepromišljeni, raskalašeni životni smjer svojih sinova i okrenuo se Samuelu za utjehu i potporu.
Kako je dirljivo vidjeti mladost i starost dok se oslanjaju jedna na drugu, kada mladost od starosti traži savjet i mudrost, a starost od mladosti pomoć i naklonost. Tako i treba biti. Bog želi da mladi posjeduju takve osobine karaktera da mogu pronaći zadovoljstvo u prijateljstvu starijih i da mogu biti ujedinjeni osjećajnim vezama prijateljstva s onima koji se približavaju granici groba. (2BC 1021)

Leave a Comment