Jutarnji stih

Bez prepreka među narodima

“Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga. Zato sada pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u nekog Šimuna kožara čija je kuća uz more. On će ti reći što ti je činiti.” (Djela 10,4-6)
“Jasnoća ovih uputa u kojima je spomenuto čak i zvanje čovjeka kod kojeg je Petar odsjeo, pokazuje da je Nebo upoznato sa životom i poslovanjem ljudi bez obzira na društveni položaj. Bog je upoznat sa životom i radom skromnih radnika jednako kao i sa životom i radom kralja koji sjedi na prijestolju.” (Djela apostolska, str. 84) “Moje srce je duboko ganuto kad čitam koliko je zanimanje Gospodin pokazao prema Korneliju. Kornelije je bio čovjek na visokom položaju, časnik rimske vojske, ali je živio u strogom skladu sa svjetlom koje je dotada primio. Gospodin mu je poslao posebnu vijest Neba i drugom viješću uputio Petra da ga posjeti i da mu odnese svjetlo.” (Testimonies for the Church, sv. 6, str. 79) “Kornelije je rado poslušao viđenje.” (Djela apostolska, str. 85) “Tako je Evanđelje objavljeno strancima i tuđincima, pa su i oni postali sugrađani svetima, članovi Božje obitelji. Obraćenje Kornelija i njegovog doma bilo je prvi plod žetve koju je trebalo prikupiti. Iz ovog doma poteklo je djelo milosti koje je nastavljeno u tom neznabožačkom gradu. Danas Bog traži duše među ljudima visokog kao i niskog podrijetla. Ima mnogo onih koji su slični Korneliju, ljudi koje Gospodin želi povezati sa svojim djelom u svijetu. Njihove simpatije su na strani Gospodnjeg naroda, ali ih čvrsto drže veze koje ih vezuju za svijet. Potrebna je moralna hrabrost da stanu na Kristovu stranu. Za ove duše, koje su u velikoj opasnosti zbog svojih odgovornosti i veza, treba učiniti poseban napor.” (Isto, str. 88) “Iz izvještaja o Korneliju možemo naučiti da će Bog voditi svakoga tko je spreman prihvatiti Njegovo vodstvo. Bog je potaknuo srce svojega sluge na molitvu. Pripremio ga je da prihvati svjetlo Njegove istine. Prosvijetlio je Kornelijev um preko osobe koja je već primila svjetlo odozgo.” (In Heavenly Places, str. 322)


Komentiraj