Blagi ukor

12. 06. 2017.

“Oprosti službenici svojoj njezinu krivnju! Zacijelo će Jahve osnovati trajan dom mome gospodaru, jer moj gospodar bije Jahvine bojeve, i za svega tvoga života neće se naći zlo na tebi.” (1. Samuelova 25,28)
“Abigajila je pristupila Davidu s uvažavanjem i dubokim poštovanjem i iznijela mu svoj slučaj mudro i razložno. Iako nije opravdavala nerazumnost svojega muža, ipak je molila za njegov život. Pokazala je da nije samo razborita, već i pobožna žena, i da je upoznata s Davidovim putovima i djelima učinjenim u Bogu. … Potvrdila je svoju čvrstu vjeru iznoseći činjenicu da je David Gospodnji pomazanik.” (Manuscript 17, 1891.) “Abigajila je neizravno rekla Davidu što treba činiti. On treba voditi Jahvine bojeve, a ne tražiti osvetu za osobne uvrede, premda je bio progonjen kao izdajica. … Ovakve riječi mogle su doći samo s usana onoga tko je primao mudrost odozgo. Abigajilino lice, riječi i djela, poput cvjetna mirisa nesvjesno su odisali pobožnošću. Duh Božjeg Sina prebivao je u njezinoj duši. Njezin govor začinjen milošću, prepun milosrđa i mira, donosio je nebeski utjecaj. Davidove su pobude postale pozitivnije i on je zadrhtao pri pomisli na posljedice svoje nepromišljene namjere. … Život posvećenog kršćanina uvijek širi svjetlo, utjehu i mir. Njegova su obilježja čistoća, taktičnost, jednostavnost i korisnost. Njime upravlja nesebična ljubav koja posvećuje utjecaj. Krist je u njemu i trag svjetla ostaje svuda kuda ide njezin vlasnik. Abigajila je bila mudra savjetnica i odgojiteljica. Davidova je strast iščezla pod silom njezinog utjecaja i izlaganja. … On je primio ukor s poniznim srcem. … Zahvalio joj se i blagoslovio je jer ga je pravedno savjetovala. Mnogo je onih koji, kad ih se ukori, smatraju vrijednim pohvale to što ukor primaju bez nestrpljenja, ali kako je malo onih koji primaju ukor sa zahvalnim srcem i blagoslivljaju one koji ih nastoje spasiti da ne pođu putem zla.” (Patrijarsi i proroci, str. 563,564)

Leave a Comment