Blagoslovi velikodušnosti

3. 05. 2012.

„Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.“ (Izreke 11,25)

Božanska mudrost ugradila je u plan spasenja zakon akcije i reakcije, koji čini da djelo velikodušnosti u svim svojim oblicima donosi dvostruki blagoslov. Oni koji daju potrebitima blagoslivljaju bližnje, ali su i sami blagoslovljeni u još većoj mjeri. …

Da ne bismo izgubili blagoslovljene posljedice velikodušnosti, naš Otkupitelj odlučio nas je uzeti kao svoje suradnike. Nizom okolnosti u kojima ćemo moći pokazati svoju ljubav, On nam stavlja na raspolaganje najbolje sredstvo za njegovanje velikodušnosti i razvijanje navike davanja i pomaganja siromašnima, čime unapređujemo Njegovo djelo. Upropašteni svijet uzima od nas talente sredstava i utjecaja preko kojih mu Bog objavljuje istinu za kojom kod njega postoji velika potreba. … Dajući, mi blagoslivljamo druge i tako sabiremo istinsko bogatstvo. …

Kristov križ poziva svakog sljedbenika blagog Spasitelja na činjenje dobra. Načelo pokazano na njemu glasi davati, davati. Primijenjeno u stvarnom činjenju dobra i dobrim djelima, ono je pravi plod kršćanskog života. Načelo svjetovnih ljudi glasi uzimati, uzimati i na taj način oni misle da će sebi osigurati sreću, ali ono u životu u svakom smislu donosi samo bijedu i smrt. …

Krist je ljudskim bićima odredio djelo širenja Evanđelja. Ali dok jedni odlaze propovijedati, On poziva druge da se odazovu Njegovim pozivima i prilože svoje darove da bi njima poduprli Njegovo djelo na Zemlji. To je jedan od Božjih načina da nas oplemeni. To je posao koji nam je potreban jer će pokrenuti najdublje suosjećanje u našem srcu i pozvati na primjenu najviše sposobnosti našeg uma. …

Bog je planirao sustav velikodušnog davanja da bismo mogli postati slični našem Stvoritelju, velikodušni i nesebični po karakteru. …

Ljudi koji vjeruju u Krista trebaju ljubiti kao što je On ljubio. … Okupite se oko križa na Golgoti u požrtvovnom davanju i samoodricanju. I dok budete stajali pred križem i gledali Kneza Neba kako umire za vas, zar ćete moći zatvoriti svoje srce i reći: „Ne, ja nemam što dati!“ Bog će vas blagosloviti dok budete činili najbolje što možete. (Review and Herald, 3. listopada 1907.)

Leave a Comment