Bog je s nama

4. 08. 2014.

““’Evo, Djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu ime Emanuel!’ — što znači: Bog je s nama.”“ (Matej 1,23)

Gospodin Isus Krist bio je jedno s Ocem od vječnih vremena; On je bio ““otisak njegove biti”“, otisak Njegove veličine i veličanstva, ““odsjev njegova sjaja”“. On je došao na naš svijet kako bi objavio ovu slavu. On je došao na ovu grijehom pomračenu Zemlju da otkrije svjetlost Božje ljubavi, da bude ““Bog s nama”“. …
Naš mali svijet udžbenik je svemira. Božja divna namjera milosti, tajne spasonosne ljubavi — tema je u koju i ““anđeli žele zaroniti”“ i koja će se proučavati kroz beskrajne vjekove. Izbavljena će i bezgrešna bića u Kristovom križu pronaći svoj nauk i svoju pjesmu. Vidjet će se da je slava koja blista s Kristova lica slava samopožrtvovne ljubavi. U svjetlosti s Golgote vidjet će se da je zakon te ljubavi pune samoodricanja — zakon života za Zemlju i Nebo; da ljubav koja ““ne traži svoje”“ ima svoj izvor u Božjem srcu. …
Isus je mogao ostati kraj svojeg Oca. On je mogao zadržati slavu Neba i poštovanje anđela. Međutim, On je izabrao vratiti žezlo u Očeve ruke i sići s prijestolja svemira kako bi mogao donijeti svjetlost onima koji su u mraku i život onima koji ginu. …
Ovaj je veliki cilj bio nagoviješten slikama i simbolima. Grm koji je gorio, u kojemu se Krist javio Mojsiju, otkrivao je Boga. … Svemilostivi Bog skrivao je svoju slavu najjednostavnijom slikom, da bi Ga Mojsije mogao promatrati i živjeti. Tako je i u stupu od oblaka danju i stupu od ognja noću Bog održavao vezu s Izraelom, otkrivajući ljudima svoju volju i pružajući im svoju milost. Božja je slava bila prigušena, a Njegovo veličanstvo obavijeno velom, kako bi Ga slabi vid ograničenih ljudi mogao gledati. Tako je Krist trebao doći u ““poniženom tijelu”“ (Filipljanima 3,21), biti ““sličan ljudima”“ (Filipljanima 2,7). … Njegova je slava bila obavijena velom, Njegova veličina i veličanstvo bili su skriveni, da bi se mogao približiti tužnim ljudima, izloženim kušnji. (Isusov život, str. 9,10)

Leave a Comment