Jutarnji stih

Bog je s nama

“I dat će mu ime Emanel — što znači: Bog je s nama.” (Matej 1,23)

Gospodin Isus Krist bio je jedno s Ocem od vječnih vremena; On je bio “otisak njegove biti”, otisak Njegove veličine i veličanstva, jutarnjistih, “odsjev njegova sjaja”. On je došao na naš svijet kako bi objavio ovu slavu. On je došao na ovu grijehom pomračenu Zemlju da otkrije svjetlost Božje ljubavi, da bude “Bog s nama”. …
Naš mali svijet udžbenik je svemira. Božja divna namjera milosti, tajne spasonosne ljubavi — tema je u koju “anđeli žele zaroniti” i koja će se proučavati kroz beskrajne vjekove. Izbavljena će i bezgrješna bića u Kristovom križu pronaći svoj nauk i svoju pjesmu. Vidjet će se da je slava koja blista s Kristova lica slava samopožrtvovne ljubavi. U svjetlosti s Golgote vidjet će se da je zakon te ljubavi pune samoodricanja — zakon života za Zemlju i Nebo; da ljubav koja “ne traži svoje” ima svoj izvor u Božjem srcu. …
Isus je mogao ostati kraj svojega Oca. On je mogao zadržati slavu Neba i poštovanje anđela. Međutim, On je izabrao vratiti žezlo u Očeve ruke i sići s prijestolja svemira kako bi mogao donijeti svjetlost onima koji su u mraku i život onima koji ginu. …
Ovaj je veliki cilj bio naviješten slikama i simbolima. Grm koji je gorio, u kojemu se Krist javio Mojsiju, otkrivao je Boga. … Svemilostivi Bog skrivao je svoju slavu najjednostavnijom slikom, da bi ga Mojsije mogao promatrati i živjeti. Tako je i u stupu od oblaka danju i stupu od ognja noću Bog održavao vezu s Izraelom, otkrivajući ljudima svoju volju i pružajući im svoju milost. Božja je slava bila prigušena, a Njegovo veličanstvo obavijeno velom, kako bi Ga slabi vid ograničenih ljudi mogao gledati. Tako je Krist trebao doći u “poniženom tijelu” (Filipljanima 3,21) “postavši sličan ljudima”. … Njegova je slava bila obavijena velom. Njegova veličina i veličanstvo bili su skriveni, da bi se mogao približiti tužnim ljudima izloženim kušnji. (Isusov život, str. 9.10)


Komentiraj