Jutarnji stih

Bog koji traga

“Jahve, Bog, zovne čovjeka: ‘Gdje si?’ — reče mu.” (Postanak 3,9)

Kad bi se Biblija mogla sažeti u jedan izraz, to bi bile riječi: “Bog koji traga.” Od početka do kraja stalno vidimo Boga kako traga za ljudima i nalazi ih tamo gdje se nalaze i upravo se to dogodilo Arlamu Leau iz Recifea u Brazilu. Ovo je njegovo iskustvo:
“Tražio sam Gospodina od crkve do crkve, od jedne knjige do druge. Rano jednog jutra, nakon što sam pročitao tekst u Jakovu 1,5-8, zatražio sam od Gospodina mudrost da me Njegovo svjetlo povede do istine. Molio sam se bez trunke sumnje da ću dobiti to svjetlo. Bio sam već umoran od obmana i prijevara.
Istog dana otišao sam na posao uvjeren da će Gospodin odgovoriti na moju molitvu. Oko podneva prišao mi je čovjek s nekim knjigama. Izgledao je umorno, kao da je dugo hodao. Ali je imao ljubazan osmijeh, skroman izgled i malo je govorio, ali su njegove riječi bile mudro odabrane. Smatrao sam i da je cijena povoljna — tako sam izabrao knjigu Time of Hope (Vrijeme nade) Marka Finleyja. Čovjek me je blagoslovio i otišao. Imao sam dojam da sam razgovarao s anđelom.
Nestrpljivo sam počeo čitati knjigu. Ali kad sam shvatio da se zalaže za svetkovanje subote, prestao sam je čitati. Međutim, kad sam se te večeri vraćao kući autobusom, počeo sam je ponovno čitati. Brzo sam počeo razaznavati neke biblijske istine. Toliko sam se zanio da nisam mogao prestati čitati. Bio sam presretan što je Bog odgovorio na moje molitve. Zahvalio sam Bogu za anđela koji mi je prodao knjigu i zatražio od Boga oprost svojih grijeha. Počeo sam svetkovati subotu od ponoći do ponoći i želio sam saznati više o adventistima.
Podijelio sam ovu poruku sa svojom suprugom Marciom. Ona je pokazivala u početku otpor, ali se također pokorila istinama iz Svetoga pisma. Na kraju smo se krstili, a sada odgajamo i svoje mlade kćeri da rastu u Isusu.
Sada znam da je onaj čovjek bio literarni evanđelist. Vjerujem da su ga Gospodnji anđeli vodili k meni, jer je ta knjiga promijenila moj život i moju obitelj. Zahvaljujem Bogu za divnu kolportersku službu. Lako sam razumio istine iz te knjige, koju sam primio iz ruke kolportera — anđela.”
Arlam Leao je tražio Gospodina, a Bog ga je pronašao i spasio. Velika se utjeha i radost nalaze u spoznaji da je Bog uvijek u potrazi za svojom djecom.
Flavio Henrique de Oliveira, Brazil


Komentiraj