Jutarnji stih

Bog nas poziva da budemo djeca svjetla

“Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo noći niti tami.” (1. Solunjanima 5,5.6)
Biblija je Božji veliki vodič. Ona je svjetiljka našoj nozi i svjetlo na našoj stazi (vidi Psalam 119,105). Ona baca svjetlo unaprijed da bismo vidjeli put kojim koračamo, ali se njezine zrake pružaju i unatrag, rasvjetljavajući prošle događaje i otkrivajući najsavršeniji sklad u onome što neprosvijećenom umu djeluje kao zbrka i zabuna. U onome što je svjetovnom umu neobjašnjiva tajna, Božja djeca vide svjetlo i ljepotu. … Izraelci su preko svojih vrata stavili znak od krvi i time pokazali da su Božje vlasništvo. Tako će i u ovo vrijeme svako Božje dijete nositi znak koji je Bog odredio. … Bog objavljuje: “Dadoh im i svoje subote, kao znak između sebe i njih, neka znaju da sam ja Jahve koji ih posvećujem.” (Ezekiel 20,12) Kada ljudi tvrde da je Božji zakon ukinut autoritetom “otaca”, oni uče naukama i uredbama ljudskim (vidi Matej 15,9). … Mi živimo u značajnom razdoblju ovozemaljske povijesti. Veliki sukob je neposredno pred nama. … Čovjek bezakonja je s čudesnom ustrajnošću radio na tome da uzdigne lažnu subotu, a nelojalan protestantski svijet odlutao je za zvijeri i svetkovanje subote koju je uspostavio Jahve prozvao nepoštovanjem zakona naroda. Kraljevstva su se udruživala da bi poduprla uspostavljanje lažne subote za koju u Božjim proročanstvima nema ni riječi potpore. … Velika borba koja se sada vodi nije samo sučeljavanje između dvije skupine ljudi. Na jednoj strani stoji Knez života u svojstvu naše zamjene i jamca, a na drugoj knez tame s palim anđelima pod njegovom vlašću. … “Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima!” (Efežanima 6,11) Doći će do oštrog sukoba između onih koji su odani Bogu i onih koji pokazuju prijezir prema Njegovom Zakonu. Crkva se uhvatila za ruke sa svijetom. Duboko poštovanje Božjeg zakona je poljuljano. Vjerski vođe zastupaju ljudske uredbe. Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako je i danas. … One koji su istinski vjerni neće povući matica zla. Oni se neće s prijezirom i nepoštovanjem odnositi prema onome što je Bog odvojio kao sveto. Ispit će doći na sve. Postoje samo dvije strane. Na kojoj se vi nalazite? (Manuscript 39, 1899; The Review and Herald, 6. veljače 1900.)


Komentiraj