Jutarnji stih

Bogataš i Bog

“[Ako bezbožnik] vrati zalog, plati oteto i stane živjeti po zakonima života, ne čineći bezakonja — živjet će, neće umrijeti!” (Ezekiel 33,15)
“Čim se Zakej pokorio utjecaju Duha Svetoga, odbacio je svaki nečasni postupak. Pokajanje nije pravo ako ne izazove promjenu života. Kristova pravednost nije ogrtač kojim će se pokrivati nepriznati i neostavljeni grijesi. … Poput Zakeja, svaka obraćena duša objavit će ulazak Krista u svoje srce time što će odbaciti nepravedna djela koja su obilježavala njezin život. Poput cariničkog starješine, takav će pružiti dokaze svoje iskrenosti time što će nadoknaditi nanesenu štetu. … Ako smo drugima učinili nepravdu nekim nepravednim poslovnim postupkom … ako smo prevarili u trgovini ili ako smo obmanuli nekog čovjeka, čak ako je to bilo i u okvirima zakona, trebamo priznati svoje djelo i nadoknaditi štetu, koliko je god to u našoj moći. Pravo je da nadoknadimo ne samo ono što smo uzeli, već i sve ono što bi se s vremenom prikučilo pravilnom i mudrom uporabom dok su ta sredstva bila u našoj svojini. Spasitelj je rekao Zakeju: ‘Danas je došlo spasenje ovoj kući.’ Blagoslovljen je bio ne samo Zakej, nego s njim i sav njegov dom. … Oni su bili isključeni iz sinagoga zbog prijezira rabina i vjernika; ali sada, najčasniji dom u cijelom Jerihonu okupio se oko božanskog Učitelja da u svojoj kući sluša riječi života. Kad Krista primamo kao osobnog Spasitelja, dolazi spasenje duši. Zakej je primio Isusa ne samo kao prolaznog gosta u svojem domu, već kao Onoga koji će prebivati u hramu bića.” (Isusov život, str. 453,454) “Kad je bogati mladi knez otišao od Isusa, učenici su se čudili govoru svojeg Učitelja: ‘Kako je mučno ući bogatašu u kraljevstvo Božje!’ Uzviknuli su jedni drugima: ‘Tko se onda može spasiti?’ Sad su imali dokaz istinitosti Kristovih riječi: ‘Što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.’ (Marko 10,24.26; Luka 18,27) Vidjeli su kako jedan bogataš Božjom milošću ulazi u kraljevstvo.” (Isto, str. 452)


Komentiraj