Jutarnji stih

Bogu je stalo do mene

““Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.”“ (Izaija 41,10)

Bog se nalazi u aktivnoj vezi sa svim dijelovima svojega nepreglednog kraljevstva. On nam je opisan kako se saginje nad Zemljom i njezinim stanovnicima. On sluša svaku izgovorenu riječ. On čuje svaki uzdah; sluša svaku molitvu; promatra kretanje svakog bića.
Bog se oduvijek brinuo o svojem narodu. … Krist je naučio svoje učenike da je veličina božanske skrbi, posvećene svakom stvorenju, u skladu s položajem koji mu je određen među Božjim djelima stvaranja. On je skrenuo njihovu pozornost na ptice u zraku. Ni vrabac, rekao im je On, ne pada na zemlju da ga ne isprati oko našeg nebeskog Oca. Ako se, dakle, On brine o malom vrapcu, onda su i duše onih za koje je Krist umro dragocjene u Njegovim očima. Čovjekova vrijednost, položaj koji mu je Bog dodijelio, otkriva se na golgotskom križu.
Božja milost i ljubav prema grešnom rodu nije prestala niti je izgubila svoje usmjerenje prema Zemlji. (Signs, 17. studenoga 1898.)
Istina je da će doći do razočaranja; mi moramo očekivati nevolje, ali sve što se događa, i malo i veliko, prepustimo Bogu. Njega ne dovodi u nedoumicu mnogobrojnost naših žalbi; niti je postao nemoćan pred težinom naših tereta. Njegova budna briga obuhvaća svako domaćinstvo, okružuje svakog pojedinca; On je uključen u svaki naš posao i sve naše žalosti.
On vidi svaki naš strah; dirnut je suosjećanjem zbog naših slabosti. Sve nevolje i kušnje kroz koje ovdje prolazimo dobile su Njegovo odobrenje da bi se ostvarile Njegove namjere ljubavi prema nama — da bismo postali sudionici u Njegovoj svetosti, pa tako i sudionici u potpunoj radosti koja se nalazi u Njegovoj prisutnosti. (BE, 1. rujna 1889.)


Komentiraj