Jutarnji stih

Bogu su još uvijek potrebni ljudi

“Ali prijašnji upravitelji, moji prethodnici, ugnjetavahu narod: svakoga su dana od njega uzimali četrdeset šekela srebra za kruh; i njihove su sluge ugnjetavale narod.” (Nehemija 5,15)
Sinovi Izraelovi odvedeni su u Babilon kao roblje jer su se odvojili od Boga i nisu više smatrali svojom dužnošću da čuvaju sveta načela neiskvarena osjećajima okolnih naroda. Zbog toga što su Ga odbacili, Bog ih je ponizio. On im nije mogao pružiti blagostanje niti ispuniti svoj Savez dok su bili nevjerni načelima koja im je dao da ih ljubomorno čuvaju, da bi bili sačuvani od postupaka i običaja poganskih naroda koji obeščašćuju Boga. … Prepustio ih je njihovim vlastitim putovima, tako da su i nevini stradali zajedno s grešnicima u Sionu. Ali među sinovima Izraelovim bilo je i kršćanskih domoljuba, nepokolebljivo odanih načelima, i na te privržene i vjerne ljude Gospodin je gledao s velikim zadovoljstvom. … Oni su morali stradati zajedno s krivcima, ali upravo to ropstvo ih je, prema Božjoj promisli, dovelo na vodeće položaje. Primjer besprijekorne čestitosti koju su pokazali kao robovi u Babilonu zrači nebeskim sjajem. Međutim, mnogi od onih koje je Gospodin izabrao pokazali su se nedostojnim povjerenja. Odvojili su se od Boga i postali sebični, prepredeni i nečasni. Ipak, Daniel i njegovi drugovi, kao i Ezra i Nehemija, odigrali su sasvim suprotnu ulogu, i Gospodin je posebno blagoslovio te ljude zato što su se čvrsto zauzimali za ono što je pravo. Nehemiju je Bog izabrao zbog njegove spremnosti da surađuje s Njim kao obnovitelj. … On se nije dao zavesti ni iskvariti zamislima nepoštenih ljudi koji su bili unajmljeni da čine zlo. On im nije dopustio da ga zastraše kako bi zauzeo kukavički stav. Kada bi vidio da se radi na osnovi pogrešnih načela, on nije stajao sa strane kao promatrač i šutnjom odobravao. Nije ostavljao ljude u uvjerenju da ga mogu povući na pogrešnu stranu. Zauzeo je čvrst, nepokolebljiv stav za ono što je ispravno. Svojim utjecajem ni najmanje nije doprinosio kvarenju načela koja je Bog uspostavio. Kojim god putem da su drugi krenuli, on je mogao reći: “A ja nisam nikada tako činio, zbog straha Božjega.” (Nehemija 5,15) (Manuscript 121, 1898.)


Komentiraj