Božja nadmoćna sila

22. 07. 2012.

„Ti kazuj sve što ti naređujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje.“ (Izlazak 7,2)

Mojsije i njegov brat dobili su nalog da iziđu pred faraona kada u rano jutro bude dolazio na rijeku i da na njezinim obalama ponovno objave poruku upućenu njemu. Da bi dokazali da ih je doista Bog poslao, trebali su podići štap nad vodom i pružiti ga u svim smjerovima da se voda pretvori u krv. Oni su to i učinili, pa je rijekom potekla krv; sva voda u egipatskim kućama pretvorila se u krv, ribe su uginule i iz vode se počeo širiti neugodan zadah. Međutim, »egipatski vračari svojim vračanjem učiniše isto« (Izlazak 7,22) pretvorivši na isti način vodu u krv koja je dolazila iz izvora. Faraon je otvrdnuo svoje srce i odbio se pokoriti. Sedam dana trajalo je ovo zlo pa su stanovnici bili primorani kopati zdence da bi se opskrbili vodom.

Onda je učinjen još jedan napor da se pokrene faraonovo srce. Štap je ponovno podignut nad vodama, iz rijeke su izišle žabe i raširile se po svoj zemlji – ušle su u kuće, spavaonice, peći i naćve za miješenje kruha. Vračevi su svojim vračanjima naizgled uspjeli prizvati iste životinje. Opća nevolja uskoro je postala tako neizdrživa da ju je faraon ozbiljno pokušao ukloniti. Međutim, iako su vračevi mogli prizvati žabe, nisu ih se bili u stanju osloboditi. Kada je faraon to shvatio, na neki način se ponizio i zatražio od Mojsija i Arona da se pomole Gospodinu za njega da zlo prestane. Oni su podsjetili bahatog vladara na njegovo prijašnje hvalisanje i upitali ga gdje je sada razmetljiva sila njegovih vračeva; zatim su zatražili da odredi vrijeme za njihove molitve. U određeno vrijeme živi uzrok nevolje bio je uklonjen, ali su posljedice ostale jer su uginule žabe zagadile zrak.

Djelo koje su učinili vračevi navelo je faraona da povjeruje da su ta čuda učinjena uz pomoć magije, iako je imao obilje dokaza da nije tako kada je nevolja sa žabama bila uklonjena. Gospodin je mogao učiniti da žabe nestanu i da se trenutačno pretvore u prah, ali to nije učinio kako faraon i Egipćani, pošto žabe budu uklonjene, ne bi rekli da je sve bilo samo iluzija, slična djelovanju vračeva. … Ovdje su i faraon i cijeli Egipat imali dokaz koji svojom praznom filozofijom nisu mogli odbaciti, jer se nije radilo o magiji, već o osudi koja dolazi od Boga nebeskoga. (Signs of the Times, 11. svibnja 1880.)

Leave a Comment