Jutarnji stih

Božja procjena mojeg karaktera

“Dakako, mi se ne usuđujemo ni izjednačiti ni usporediti s nekima koji sami sebe preporučuju. Ali oni, budući da se mjere vlastitom mjerom i uspoređuju sami sa sobom, ludo postupaju.” (2. Korinćanima 10,12)
Mnogi se mjere sami sa sobom i uspoređuju svoj život sa životima drugih. Tako ne smije biti. Nitko osim Krista nije nam dan kao primjer. On je naš Uzor i svatko bi se trebao usavršavati u oponašanju Njega. … Biti kršćanin ne znači samo uzeti Kristovo ime, nego imati Kristov um, pokoravati se Božjoj volji u svim stvarima. Mnogi koji tvrde da su kršćani, tek trebaju naučiti ovu veliku lekciju. Mnogi malo znaju o tome što znači odricanje radi Krista. Oni ne istražuju kako mogu biti najbolji u proslavljanju Boga i napredovanju u Njegovom djelu. Ali to je sebičnost, i kako se ona može zadovoljiti? Takva vjera je bezvrijedna. U dan Gospodnji takvi će biti izmjereni na tezulji i naći će se lakima. (Review and Herald, 4. rujna 1883.) To što ljudi govore, što misle o nama, ima jako malu vrijednost. Pitanje koje se nas tiče glasi: Kako Bog ocjenjuje moj karakter? … Onaj tko podupire čovjeka koji je na pogrešnom putu nije na Božjoj strani, nego na strani neprijatelja. “A ja nisam nikada tako činio”, kaže Nehemija, “zbog straha Božjega” (Nehemija 5,15). Svaka duša treba se pripremiti za duhovni sukob koji leži pred nama. Svjetovni planovi, običaji i urote nisu za nas. Mi trebamo reći: “Ali ja tako ne činjah bojeći se Boga.” Sebičnost, neiskrenost i lukavstvo pokušavaju se uvući u naše srce. Nemojmo im dati prostora. Nehemija je gledao samo na Božju slavu. … Čvrsto hodajući svojim putem, on je dao dokaz da je bio hrabri kršćanin. Njegova savjest bila je čista, oblikovana i oplemenjena u poslušnosti Bogu. On se nije udaljavao od kršćanskih načela. Svima koji vjeruju u Krista dana je obveza da budu dostojni svojega poziva, da otkriju Kristov karakter. Krist će uzvisiti svakog kršćanina koji Ga poštuje. (Letter 406, 1906.)


Komentiraj