Jutarnji stih

Božjem hramu mora se posvećivati stalna briga

„A mi smo hram Boga života, kao što reče Bog: Stanovat ću među njima i među njima hodati. Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod.“ (2. Korinćanima 6,16)

Mi moramo poštovati zakone Božjeg kraljevstva trudeći se da budemo sve što možemo biti. Marljivo trebamo njegovati najviše snage bića imajući na umu da smo Božje vlasništvo, Božja građevina. Od nas se traži svakodnevno usavršavanje. Čak i u ovom svijetu grijeha i žalosti mi možemo, ulažući ozbiljne, ustrajne napore, dostići najvišu duhovnu učinkovitost. … Mi moramo ugoditi Bogu. To i možemo; i Henok je ugodio Bogu iako je živio u pokvareno doba. A ima mnogo Henoka i u ove naše dane.

Čovjekovoj zgradi, Božjoj građevini, Njegovom hramu, potrebno je pomno, budno čuvanje. Zajedno s Davidom i mi možemo uskliknuti: „Hvala ti što sam stvoren tako čudesno!“ (Psalam 139,14) Božje djelo mora biti sačuvano kako bi se nebeskom svemiru i otpalom rodu moglo pokazati da su muškarci i žene hram živoga Boga.

Savršenstvo karaktera koje Bog zahtijeva zapravo je osposobljavanje cjelokupnog bića za hram u kojem će prebivati Duh Sveti. Gospodin zahtijeva službu cijelog ljudskog mehanizma. On želi da muškarci i žene postanu sve ono što im je On omogućio da budu. Nije dovoljno da se upotrijebe samo neki dijelovi mehanizma. Svi dijelovi moraju biti stavljeni u pokret ili će služba biti nepotpuna. …

Tjelesni život mora se pomno graditi, njegovati i razvijati kako bi se preko muškaraca i žena božanska narav mogla otkriti u svoj svojoj punini. Bog očekuje od ljudi da se služe razumom koji im je dao. On očekuje od njih da se u Njegovoj službi posluže svim svojim umnim sposobnostima. Oni trebaju osigurati prevlast savjesti, prevlast koja joj je i bila određena. Umne i tjelesne snage, zajedno s osjećajima, moraju se njegovati da bi dostigle najveći stupanj uspješnosti. (Manuscript 130, 1899.)

Preporučujemo:


Komentiraj