Jutarnji stih

Božji duhovni hram

“U njemu sva zgrada, čvrsto povezana, raste u sveti hram u Gospodinu. U njemu ste i vi zajedno sazdani za stan Božji u Duhu.” (Efežanima 2,21.22)
Evanđelje je namijenjeno svima, i ono će u crkvi objediniti sposobnosti muškaraca i žena koji imaju različite sposobnosti, karakter i ponašanje. Među njima će biti nekih koji su po naravi nemarni, koji smatraju da je dobra organizacija oholost i da nema potrebe da budemo toliko isključivi. Bog se neće spuštati na njihovu razinu. … Božji narod ima uzvišen i svet poziv. Oni su Kristovi predstavnici. Pavao se obraća vjernicima u Korintu kao “posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti” (1. Korinćanima 1,2). … Ako imamo navike u govoru ili ponašanju koje ne predstavljaju kršćansku vjeru na pravi način, trebali bismo odmah početi s promjenom. Dok predstavljamo Krista svijetu, oblikujmo takve navike kojima ćemo Ga poštovati. Na svakom mjestu i skrivene od pogleda, sile nastoje odvući duše od Krista, ali Bog ima još silnije anđele koji rade među Njegovim narodom na privlačenju duša Kristu. (Review and Herald, 6. svibnja 1884.) Hebrejski hram bio je sagrađen od klesanog kamenja koje je donošeno iz planina, i svaki kamen bio je podešen za mjesto koje mu je pripadalo u Hramu — bio je tesan, glačan i provjeren prije nego što je bio dopremljen u Jeruzalem. I kada je sve bilo dopremljeno na mjesto, gradnja se odvijala bez zvuka sjekire ili čekića. Gradnja prikazuje Božji duhovni hram koji se sastoji od građe sakupljene iz svakog puka, jezika i naroda, iz svih slojeva, visokih i niskih, bogatih i siromašnih, obrazovanih i nepismenih. Ovo nisu mrtve stvari koje bi trebalo oblikovati čekićem i dlijetom. To je živo kamenje izvađeno iz svijeta istinom, i Veliki Graditelj, Gospodin toga hrama, sada ga kleše, glača i oblikuje za njihova odgovarajuća mjesta u duhovnom hramu. Kada ga završi, ovaj hram bit će savršen sa svih strana, divit će mu se i anđeli i ljudi jer je njegov graditelj i tvorac Bog. Oni koji budu dio ove veličanstvene građevine jesu “pozvani sveti”. (Isto)


Komentiraj