Jutarnji stih

Božji zakon je konačno obranjen

“Pouči me da se tvoga držim Zakona, i čuvat ću ga svim srcem.” (Psalam 119,34)
Kada je Krist uzašao i pred nebeskim bićima izložio prizore sukoba i žestoke napade koje je Lucifer poduzeo protiv njega kako bi Ga spriječio da provede svoje djelo na Zemlji, sve prijevare i optužbe od strane onoga koji je nekada bio uzvišeni anđeo, sagledane su u pravom svjetlu. Ispostavilo se da je njegov navodno besprijekoran karakter varljiv. Njegov prikriveni plan da sebe uzdigne na vrhovni položaj sada je u potpunosti razotkriven. … Kada je to pitanje konačno bilo riješeno, sva bića koja nisu pala izrazila su gnušanje prema pobuni. Jednoglasno su veličala Boga kao dobrog, milostivog, nesebičnog i pravednog. Njegov Zakon bio je obranjen. Sotonina namjera od početka je bila da ljudski rod odvoji od Boga, i on je u svakom sljedećem naraštaju provodio tu istu namjeru. Istu metodu prijevare, istu logiku kojom je uspio prevariti sveti par u Edenu, on je koristio u svim potonjim vremenima. Njegov plan djelovanja uvijek se oslanjao na prijevaru. On tvrdi da je pobožan i posjeduje sinagogu sa svojim vjernicima. … On utječe na ljude na svim društvenim položajima. Sotona neprekidno radi među ljudima svih starosnih dobi. Povremeno se zaogrće plaštem pobožnosti, čistoće i svetosti. Često se preobražava u anđela svjetla. Ljudi su zaslijepljeni njegovim utjecajem tako da ne vide što se krije ispod površine niti mogu proniknuti u njegove prave namjere. Bog je svemoguć, sveznajuć, nepromjenjiv. Njegov način djelovanja uvijek je neposredan. Njegov Zakon je istina — nepromjenjiva, vječna istina. Božja pravila su u skladu s Njegovim osobinama, ali Sotona ih prikazuje u pogrešnom svjetlu. On ih izvrće kako bi ljudi stekli pogrešan dojam o Bogu. Sve vrijeme otkako traje njegova pobuna, Boga prikazuje kao nepravednog tiranina. Međutim, Sotonino licemjerje razotkriveno je u Kristovom životu, suđenju i smrti. Krist je uzeo ljudsku narav i svojim savršenim životom pokazao lažnost tvrdnji onoga koji neprekidno optužuje sve koji pokušavaju biti poslušni Božjem zakonu. Kristova krv prolivena na križu vječno je, nepobitno svjedočanstvo da je Božji zakon nepromjenjiv kao i Njegov karakter. Kristovo raspeće bilo je ubojstvo potaknuto od strane Sotone, a provedeno u djelo od strane naroda koji se odvojio od Boga. Na dan suda, kada se Kristova smrt na križu bude sagledala u svoj svojoj realnosti, svaki glas će biti ušutkan. Svi će vidjeti da je Sotona buntovnik. (Manuscript 1, 1902.)


Komentiraj