Jutarnji stih

Budi pošten prema Bogu

„Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.“(Propovjednik 12,14)

Bog otkriva Krista grešnicima i oni Ga gledaju kako umire na Golgoti za grijehe svojih stvorenja. Oni tada shvaćaju na koji su način osuđeni Božjim zakonom, jer Duh djeluje na njihovu savjest predočavajući im zahtjeve prekršenog Zakona. Tada dobivaju priliku da prkose Zakonu i odbace Spasitelja, ili da se pokore njegovim zahtjevima i prime Krista za svojeg Otkupitelja. Bog ne prisiljava grešnike da Mu služe, ali im ukazuje na njihovu obvezu, otkriva im zahtjeve svojega svetog Zakona i stavlja im pred oči posljedice njihovog izbora – da slušaju i žive ili da ne slušaju i propadnu.

Zapovijed s Neba glasi: „’Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, i svom pameti svojom!’ … ’Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’“ (Matej 22,37-40) Kada shvatimo snagu ovih zahtjeva, savjest postaje osvjedočena, a grešnik osuđen. Tjelesni um koji se ne pokorava Božjem zakonu niti može, buntovno ustaje protiv svetih zahtjeva Zakona. Međutim, kada grešnik vidi Krista kako visi na križu na Golgoti stradajući za njegove prijestupe, u njemu nastaje dublje osvjedočenje i on shvaća bar dio ponižavajuće naravi grijeha.

Tamo gdje postoji istinsko razumijevanje duhovnosti i svetosti božanskog Zakona, grešnici stoje pod osudom, a njihovi su grijesi pred njima u pravom svjetlu. Preko Zakona dolazi spoznaja grijeha i u tom svjetlu oni shvaćaju zlo potajnih misli i djela tame. …

Karakter se ispituje i bilježi na Nebu više po unutarnjem duhu, prema svojim skrivenim pobudama, nego po onome što drugi vide. Ljudi mogu imati privlačnu vanjštinu i biti naizgled izvrsni, iako se radi samo o oličenim grobovima koji su puni pokvarenosti i nečistoće. Njihova se djela bilježe kao neposvećena, nesveta. Njihove molitve i djela lišeni su Kristove pravednosti, ne uzdižu se prema Bogu kao slatki miris, već u Gospodnjim očima izgledaju kao bogohuljenje. Onima koji će otvoriti oči, Zakon prikazuje savršenu sliku duše, potpunu fotografiju unutarnjeg bića, i kada se ta slika prikaže pred grešnicima, oni priznaju da su prodani pod grijeh, a da je Zakon svet, pravedan i dobar. (Signs of the Times, 3. studenoga 1890.)


Komentiraj