Čekajući da budemo sabrani u kraljevstvo

21. 10. 2011.

“Prema tome, budite nepokolebivi i ne dopustite da vas ponovo upregnu u jaram ropstva!” (Galaćanima 5,1)

Gospodin ima svoje predstavnike u svim crkvama. Tim osobama nisu izložene posebne istine za ove posljednje dane na način koji osvjedočava srce i um. Prema tome, oni nisu odbacili svjetlost i prekinuli svoje veze s Bogom. Mnogi vjerno hode u svjetlosti koja obasjava njihov put. Oni čeznu za tim da bolje upoznaju Božje putove i djela. U cijelom svijetu muškarci i žene čeznutljivo upiru pogled u Nebo. U molitvama praćenim suzama uzdižu se pitanja iz duša koje čeznu za svjetlošću, milošću i Svetim Duhom. Mnogi se nalaze na samoj granici kraljevstva, čekajući samo da budu sabrani u njega.

Kad se Kristove pouke i biblijske istine u svoj svojoj jednostavnosti izlože tim dušama, one prihvaćaju svjetlost i raduju se. Pred svjetlošću istine njihove zbunjenosti nestaje kao rose pred jutarnjim suncem. Njihova shvaćanja o biblijskim istinama se proširuju i Bog im se otkriva u Kristu, pokazujući im dubinu, širinu i visinu božanske tajne koju ranije nisu shvatili; duhovne tajne koja se ne može objasniti riječima nego samo primjerom karaktera sličnoga Kristu.

Mnogi koji nisu vezani ni za jednu crkvu i koji izgledaju potpuno ravnodušni prema Božjim zahtjevima, u svom srcu nisu tako ravnodušni kao što izgledaju. Čak i oni koji su najmanje skloni vjeri, ponekad bivaju osvjedočeni i u njima se pojavljuje čežnja za nečim što nemaju. U svakom gradu i naselju ima mnogo onih koji ne prisustvuju nijednom bogoslužju. Mnoge od takvih privlači sastanak pod vedrim nebom. Tu dolaze mnogi robovi grijeha, bespomoćne žrtve loših navika; i mnogi od njih bivaju osvjedočeni i obraćeni. Kad u vjeri prihvate Božje obećanje o oprostu grijeha, raskidaju se okovi navika. Odričući se svojih grešnih navika, oni postaju slobodni ljudi u Isusu Kristu i raduju se u slobodi kao Božji sinovi. (Testimonies for the Church, sv. 6, str. 70,71).

Ovaj rad zahtijeva od vas da budno bdijete nad dušama kao oni koji moraju položiti račun. U vašem radu otkrit će se miris Kristove ljubavi. On, koji je dao svoj život za život svijeta, surađivat će s nesebičnim radnikom da može utjecati na ljudska srca.

Približite se ljudima osobnim naporima. Poučavajte ih da Božja ljubav mora ući u svetište osobnog života. Nemojte isticati sebe. Radite kao da vidite Onoga koji vam je uvijek s desne strane, spreman da vam svojom svemoćnom silom pomogne u svakom iznenadnom događaju. Gospodin je vaš Savjetnik, vaš Vođa i Vojskovođa vašeg spasenja. On ide pred vašim licem, pobjeđujući i da pobijedi. (Testimonies for the Church, sv. 6, str. 75,76)

Leave a Comment