Jutarnji stih

Cijelo Nebo sluša naše hvalospjeve i zahvaljivanje Bogu

“Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo.” (Malahija 3,16)
Riječima proroka Malahije opisane su dvije vrste svjedoka. O jednoj od njih je zapisano: “‘Teške su besjede vaše protiv mene’ — govori Jahve. … Govorili ste: ‘Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove čuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama.’” (Malahija 3,13.14) Ove riječi opisuju one od kojih se očekivalo da bolje prikažu dragocjenu istinu, da budu primjer onima koji su im se tek pridružili u vjeri. Za sve koji Ga slijede Gospodin je pripremio bogate nebeske darove. On je zapovjedio da oni koji Ga slijede ne hodaju u tami, već da imaju svjetlo života. … Gospodin ne poziva svoje vjerne, poslušne sljedbenike da prolijevaju suze nad oltarom, već da hode radosno i zadovoljno. … Malahija se odvraća od te mračne slike koju Sotona podmeće onima koji tvrde da su sljedbenici Isusa Krista jer je to kleveta Božjeg očinskog karaktera. Sotona je uokvirio tu sliku za jadne, nevjerne, ožalošćene duše, i one su je objesile u hodnike svoje duše kako bi mogle neprekidno zuriti u nju. Ali Gospodin iznosi drugačiju sliku koju treba gledati svatko tko vjeruje. “Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih.” (Malahija 3,16) … Promatraju li vjernici koji se sastaju u svojim malim zajednicama u skromnim crkvama ili privatnim kućama često tu sliku koju je uokvirio Jahve nad vojskama? … Kako ohrabrujuće djeluje ta slika na kojoj je Gospodin prikazan kako se saginje i sluša svjedočanstva svojih vjernih! Kakav bi to trebao biti poticaj za nas da razmišljamo o činjenici da je čitav svemir prikazan kako sa zadovoljstvom sluša riječi kojima se Božje ime veliča na Zemlji. … Riječi koje Bog i anđeli slušaju sa zadovoljstvom jesu riječi zahvalnosti za veliki Dar koji je darovan svijetu u jedinorođenom Sinu Božjem. Svaka riječ hvale za blagoslov svjetla istine koja dolazi u obliku poruka opomene i otklanja tamu zabluda, zapisana je u nebeskim izvještajima. (Manuscript 32, 1894.)


Komentiraj