Jutarnji stih

Crkve treba graditi na slavu Bogu

“Tako je Salomon dovršio Dom Jahvin i kraljevski dvor i izveo sve što god bješe zasnovao da izvrši u Domu Jahvinu i u svojem dvoru.” (2. Ljetopisa 7,11)
Prije skoro tri tisuće godina, po božanskom nalogu, sagrađen je hram u Jeruzalemu. Božji izabrani narod uživao je u mnogim prednostima. Izraelci su stanovali u luksuznim kućama, a Bogu su još uvijek služili u Svetištu načinjenom od zavjesa. Tu je među kerubinima bilo Pomirilište, vidljivi znak Božje prisutnosti, a iz te savršene ljepote isijavao je Bog. … Bilo je trenutaka kada su ljudi morali Bogu služiti na vrlo skromnim mjestima, ali On im zbog toga nije uskratio svojega Duha niti svoju prisutnost. To je bilo najbolje što je Njegov narod mogao učiniti u to vrijeme i ako su Mu služili u Duhu i istini, On im to nikad nije zamjerao niti je osuđivao njihove napore. … Gospodin je podsjetio Davida na kako se niskom položaju nalazio u trenutku kada ga je On pozvao i povjerio mu velike odgovornosti. Želio je da on uvijek ima na umu da je do uspjeha i blagostanja došao zahvaljujući Božjem blagoslovu, a ne zbog nekih vlastitih kvaliteta. Premda mu nije dopustio da provede namjere svojeg srca i sagradi hram, Bog mu je ukazao sljedeću najveću po veličini čast time što je taj posao povjerio njegovom sinu. Salomon je primio posebnu mudrost od Boga. Međutim, među pripadnicima svojeg naroda s kojima je dijelio istu vjeru nije uspio pronaći ljude takvih sposobnosti, tako istančanih vještina, kakve je smatrao potrebnima da bi se sagradio hram za nebeskog Boga. Zato je u drugim narodima potražio majstore koji će biti na visini tako odgovornog zadatka koji im je povjeren. … Međutim, mi od Boga nismo dobili zapovijed da podižemo zgrade koje bi se po bogatstvu i sjaju mogle uspoređivati s tim hramom. Naprotiv, mi trebamo graditi skromne molitvene domove, jednostavne ali skladne i besprijekorne. Neka oni koji imaju sredstava pokažu istu takvu darežljivost i dobar ukus kao kada su birali najpovoljnije mjesto za vlastite kuće, i kada su ih gradili i opremali. Oni trebaju pokazati spremnost i želju da Bogu ukažu veću čast nego sebi. Treba graditi s ukusom, ali ne rasipnički. Neka zgrada bude prikladna i neka se povede računa o svakom detalju kako bi je Bog, kada Mu ona bude prikazana, mogao prihvatiti i dopustiti da Njegov Duh počiva na vjernicima koji će imati u vidu samo Njegovu slavu. … Neka svi, stari i mladi, donesu darove i priloge kako bi pomogli gradnju Božjeg doma. (Manuscript 23, 1886.)


Komentiraj