Jutarnji stih

Crkvi su potrebni vođe s različitim darovima

“Sada, dakle, pred očima sveg Izraela, Jahvina zbora, i pred svojim Bogom, koji nas sluša, velim: držite i tražite sve zapovijedi Jahvine, svoga Boga, da biste zadržali u posjedu ovu dobru zemlju i ostavili je u baštinu svojim sinovima nakon sebe dovijeka.” (1. Ljetopisa 28,8)
Posljednje značajno djelo koje je David poduzeo na svojem kraljevskom položaju bilo je da Izraelcima još jednom skrene pozornost na poseban odnos koji su imali s Bogom kao podanici Njegove teokracije. … Vjernost Bogu nužna je za primanje blagoslova koje je On obećao svima koji prihvaćaju Njegove pouke. Od svih koji su primljeni u Njegovu službu očekuje se da drže Božje zapovijedi. Ako svim srcem, umom i dušom budu vršili Njegovu svetu volju, oni će postati predstavnici Njegovog kraljevstva. Davidovu ozbiljnu izjavu trebaju imati na umu svi oni koji se danas nalaze na odgovornim položajima, jer je ona isto tako obvezujuća za njih kao što je bila i za Salomona u vrijeme kada je upućena. U ovo naše vrijeme kušnje Božji narod se ispituje i provjerava isto tako sigurno kao i u Salomonovo vrijeme. Cijelo ovo poglavlje (1. Ljetopisa 28) ima veliko značenje za sav Božji narod koji živi u ovo vrijeme. … Božja služba nije prepuštena sudu i mišljenju jedne osobe, već je podijeljena među onima koji su spremni raditi predano i samopožrtvovno. Tako svi, prema vještinama i sposobnostima koje im je Bog dao, nose odgovornosti koje im je On dodijelio. Važni interesi jednog velikog naroda povjereni su vođama koje su njihovi talenti osposobili da se nose s tim odgovornostima. Neki su izabrani da upravljaju poslovima, drugi da se brinu o duhovnim pitanjima vezanima uz bogoslužje. Cjelokupna vjerska služba i svaka grana poslovnih aktivnosti morala je nositi potpis Neba. “Svetinja Jahvi” trebao je biti moto radnika u svakom polju rada. Smatralo se ključnim pitanjem da se sve odvija pravilno, pristojno, vjerno i pravovremeno. Bog daje mudrost svima koji su uključeni u Njegovu službu. Šator koji je nošen kroz pustinju i hram u Jeruzalemu sagrađeni su na osnovi posebnih Božjih naloga. Od samog početka, On je dao vrlo detaljne upute u vezi s planom i ostvarenjem Njegovog djela. I u ovo vrijeme On je svojem narodu dao veliko svjetlo i brojne upute o tome kako da se Njegovo djelo nastavi — na uzvišenoj, produhovljenoj, oplemenjujućoj osnovi. (Manuscript 81, 1900.)


Komentiraj