Jutarnji stih

Da nam dâ snagu da poslušamo

“Jer kao što su nepokornošću jednoga čovjeka svi postali grešnici, tako će i pokornošću jednoga svi postati pravednici.” (Rimljanima 5,19)

Onaj kojega je slavilo cijelo Nebo došao je na ovaj svijet da u ljudskoj naravi stane na čelo ljudskog roda i posvjedoči palim anđelima i stanovnicima bezgrešnih svjetova da uz božansku pomoć koja mu je stavljena na raspolaganje svaki čovjek može poći putem poslušnosti Božjim zapovijedima. …
Nijedno biće, manje sveto od jedinorođenog Očevog Sina, nije se moglo ponuditi kao žrtva koja bi bila dovoljna da očisti sve — čak i one najgrešnije i najpokvarenije — koji prihvate Spasitelja kao svoje pomirenje i postanu poslušni nebeskim zakonima. Ništa manje od toga nije moglo vratiti čovjeka u Božje okrilje. (1SM 309)
Krist je dao svoj život da bi omogućio u čovjeku obnovu Božjeg obličja. Upravo je sila Njegove milosti zbližila ljude u poslušnosti istini. (CT 249)
Bog želi da mi dostignemo ideal savršenstva, a što nam je moguće Kristovim darom. On nas poziva da donesemo pravilan izbor, upotrijebimo silu Neba i prihvatimo ona načela koja će u nama ponovno oblikovati božanski lik. U svojoj pisanoj Riječi i u velikoj knjizi prirode On je otkrio načela života. Naš je dio posla da usvojimo ova načela i da, životom poslušnosti, surađujemo s Njim u obnovi zdravlja tijela i duše.
Trebali bismo razumjeti da se blagoslovi poslušnosti u svojoj punini mogu primiti samo onda kad primamo Kristovu milost. Njegova milost ljudima daje silu da štuju Božje zakone. Ona čovjeka osposobljuje da raskine okove zlih navika. Jedino mu ta sila može pomoći da bude i ostane nepokolebljivo na pravom putu. (Put u bolji život, str. 60)
U srcu koje se očistilo, sve se mijenja. Preobražavanje karaktera svjedoči svima da se u njemu nastanio Krist. Božji Duh rasplamsava novi život u duši, dovodeći misli i želje u pokornost Kristovoj volji; i unutarnji čovjek se obnavlja po Božjem obličju. Slabi i pogrešivi ljudi pokazuju svijetu da otkupiteljska snaga milosti može učiniti da nesavršeni karakter postane skladan i da donese obilan rod. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 149,150)


Komentiraj