Da postanemo pobjednici

13. 04. 2013.

“Oni su ga pobijedili Janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva, jer su prezreli svoj život sve do smrti.” (Otkrivenje 12,11)

Krist je svakom pripadniku ljudskog roda omogućio da se odupre kušnji. Svi koji žele živjeti pobožnim životom mogu pobijediti kao što je Krist pobijedio. (MM 264)
Ako želimo da Božja milost bude na nama, trebamo biti spremni učiniti svoj dio. Božja namjera nije da On čini umjesto nas. Njegova milost je dana da u nama probudi želju da hoćemo i učinimo, a ne da nas oslobodi od osobnog napora. U nama se treba probuditi misao za suradnju; Sveti Duh djeluje u nama da bismo mogli graditi svoje spasenje. … Plemenite duševne odlike i visok stupanj moralnog karaktera nisu plod slučajnosti. Bog nam pruža prilike, a uspjeh ovisi o tome kako ćemo ih iskoristiti. Trebamo brzo uočiti putove koje nam Providnost otvara i spremno ih iskoristiti. (Poruka mladima, str. 147,148)
Mi moramo održati živu vezu s Nebom, tražeći tako često kao i Daniel — triput na dan — božansku milost da se odupremo prohtjevima i strastima. Ako se sa strastima i prohtjevima budemo borili bez božanske pomoći i snage, nećemo postići nikakav uspjeh; ali ako Krista učinimo svojim uporištem, naša duša će zapjevati: “Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio!” (Rimljanima 8,37)
Neka nitko ne pomisli da može pobijediti bez Božje pomoći. Vi morate imati na raspolaganju energiju, snagu i silu unutarnjeg života koji se razvio u vama. Onda ćete rađati rodove pobožnosti i razviti u sebi snažnu odvratnost prema poroku. Vi se morate uporno truditi da odbacite svaku svjetovnost, svaki prazan razgovor, da se oslobodite svake tjelesnosti, da u sebi razvijete želju za plemenitošću duše i za čistim, neokaljanim karakterom. Vaše ime treba biti tako ugledno da vas nitko ne može opravdano dovoditi u vezu s bilo čim što je nepošteno ili nepravedno, već da umjesto toga uživate poštovanje svih dobrih i neporočnih ljudi, da budete upisani u Janjetovu knjigu života i da kao besmrtnici živite među svetim anđelima. (MM 144)

Leave a Comment