Da ukloni nemir i sumnju

11. 04. 2013.

“Malovjerni, zašto si posumnjao?” (Matej 14,31)

Krist je došao na ovaj svijet da pokaže kako primanjem sile odozgo čovjek može živjeti neokaljanim životom. Neumorno i strpljivo, spreman da pomogne, s puno sućuti, On je služio ljudima u njihovim potrebama. Nježnim dodirom milosti izgonio je iz duše nemir i sumnju, čineći da iz neprijateljstva nastane ljubav i iz nevjerstva čvrsto povjerenje. (Put u bolji život, str. 10)
Nije mudro baviti se sobom i razmišljati o svojim osjećajima. Ako to činimo, neprijatelj će na nas baciti poteškoće i kušnje koje slabe vjeru i uništavaju hrabrost. Kad iscrpnije ispitujemo svoje osjećaje, dopuštajući im da se slobodno rasplamsavaju, mi gajimo sumnju i sami padamo u smetenost i zbunjenost. Odvratimo pogled sa sebe i gledajmo na Isusa.
Kad kušnje nalijeću na vas, kad vam se čini da briga, problemi i tama okružuju vašu dušu, pogledajte tamo gdje ste posljednji put vidjeli svjetlost. Počivajte u Kristovoj ljubavi i pod Njegovom zaštitom. Kad se grijeh bori za prevlast u srcu, kad krivnja napada dušu i opterećuje savjest, kad se nevjerstvo kao oblak navlači na naš um, ne zaboravimo kako je Kristova milost dostatna da pokori grijeh i protjera tamu. (Isto, str. 155)
On će vam dati svoju milost da budete strpljivi, On će vam dati svoju milost da budete puni povjerenja, On će vam dati svoju milost da svladate svoj nemir; On će zagrijati vaše srce svojim Svetim Duhom, On će oživiti vašu dušu u njezinim slabostima. … A onda, oslonite svoju dušu s povjerenjem na Boga. Prebacite na Njega sve svoje terete. (2SM 231,232)
Duša koja ljubi Boga uzdiže se iznad magle sumnji; ona stječe sveto, široko, duboko, živo iskustvo i postaje krotka, slična Kristu. Takva duša je predana Bogu, njezin život je sakriven s Kristom u Bogu. Ona će izdržati ispit zanemarivanja, zlostavljanja i prijezira jer je i njezin Spasitelj sve to pretrpio. Ona neće postati razdražljiva ili obeshrabrena kada na nju navale teškoće, jer ni Isus nije padao niti se obeshrabrivao. Svaki pravi kršćanin bit će jak, ali ne zahvaljujući svojim dobrim djelima ili zaslugama na osnovi njih, već zahvaljujući Kristovoj pravednosti koja mu je vjerom pripisana. Doista je veliko dostignuće ako čovjek postane krotak i smjeran u srcu, neporočan i neokaljan kao Knez Neba dok je hodio među ljudima! (7BC 907)

Leave a Comment