Jutarnji stih

Daj Mu svoje srce

“Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oči tvoje raduju putovi moji.” (Izreke 23,26)

Gospodin kaže svakome od vas: ““Daj mi, sine moj, srce svoje.”“ On vidi vaše nemire. On zna da vam je duša oboljela grijehom i želi vam reći: ““Oprošteni su ti grijesi.”“ Veliki Liječnik ima lijek za svaku bolest. On razumije vaš slučaj. Kakve god bile vaše pogreške, On zna kako se s njima treba nositi. Zar se nećete povjeriti Njemu? (YI, 13. veljače 1902.)

Božji blagoslov počivat će na svakoj duši koja se potpuno posvetila Njemu. Ako potražimo Boga svim svojim srcem, naći ćemo Ga. Bog je ozbiljan i On želi u nama napraviti temeljit posao za vječnost. On je izlio cijelo Nebo u jednom Daru i ne postoji nijedan razlog zbog kojeg bi trebalo sumnjati u Njegovu ljubav. Gledajte na Golgotu. …

Bog od vas traži da Mu predate svoje srce. Svoje snage, svoje talente, svoje osjećaje, sve trebate predati Njemu, da On djeluje u vama da hoćete i da učinite kao što Mu je ugodno i da vas osposobi za vječni život. (RH, 5. svibnja 1891.)

Kad u srcu bude boravio Krist, duša će biti tako ispunjena Njegovom ljubavlju i tako radosna u zajednici s Njime da će prionuti uz Njega; i gledajući Njega, zaboravit će sebe. Ljubav prema Kristu bit će izvor djelovanja. Oni koji osjećaju silu Božje ljubavi, ne pitaju kako bi sa što manje truda zadovoljili Božje zahtjeve. Ne traže najniža mjerila, već im je cilj da budu u savršenom skladu s voljom svojega Otkupitelja. S iskrenom čežnjom oni žrtvuju sve i pokazuju zanimanje primjereno vrijednosti cilja za kojim teže. (Put Kristu, str. 45; izdanje 2005.)

Duh koji Bog želi pokoran je i poučljiv. Ono što molitvi daje izvrsnost jest činjenica da je izrečena iz poslušnog srca koje voli. (TM, str. 419)


Komentiraj