Jutarnji stih

Daniel, Božji izaslanik

“Tada su vrhovni činovnici i satrapi gledali da nađu kakavgod povod tužbi protiv Daniela u njegovoj službi, ali nisu mogli otkriti nikakva povoda ni pogreške, jer je bio vjeran, i nije mu se mogla dokazati nikakva krivnja ili mana.” (Daniel 6,4 — Šarić)
“Daniel, prvi čovjek na dvoru najvećega svjetskog kraljevstva, bio je istodobno i Božji prorok koji je dobivao svjetlo božanskog nadahnuća. Čovjek koji je imao iste strasti kao i mi, opisan je nadahnutim perom kao biće bez mane. Usprkos najoštrijoj provjeri neprijatelja, njegovi poslovni pothvati bili su bez mane. On je primjer onoga što može postati svaki poslovni čovjek kad se njegovo srce obrati i posveti Bogu i kad njegove pobude postanu prave pred Bogom. … Daniel je svojim plemenitim dostojanstvom i nepokolebljivim poštenjem, iako još mlad, zadobio ‘dobrohotnost i smilovanje’ neznabožačkog službenika pod čiju je upravu bio stavljen. … Brzo se uzdigao na položaj prvog službenika babilonskoga kraljevstva. Tijekom vladavine nekoliko kraljeva, propadanja starog i uspostavljanja novoga svjetskog kraljevstva, njegova mudrost i državnička vještina, njegova taktičnost, učtivost, istinska dobrota srca i privrženost načelima bili su takvi da su čak i njegovi neprijatelji bili primorani priznati da ne mogu na njemu ‘naći ništa zbog čega bi ga prekorili, jer bijaše vjeran’. Ljudi su Danielu ukazali čast da nosi državničke odgovornosti i da čuva tajne kraljevstva svjetskog značenja, ali mu je i Bog ukazao čast da bude Njegov izaslanik i da dobije mnoga otkrivenja o tajnama budućih vjekova. Svoja predivna proročanstva, koja je sam zapisao u knjizi koja nosi njegovo ime, od sedmoga do dvanaestog poglavlja, ni on sam nije mogao shvatiti u potpunosti; ali prije nego što je njegovo životno djelo bilo završeno, dobio je blagoslovljeno obećanje da će mu ‘na kraju dana’ — u završnom razdoblju povijesti ovoga svijeta — biti dopušteno da se ponovno pojavi na svojem mjestu i svojoj baštini. … Mi možemo, kao Daniel i njegovi drugovi, živjeti za ono što je istinito, plemenito i neprolazno. Učeći u ovom životu načela kraljevstva našega Gospodina i Spasitelja … možemo se pripremiti da o Njegovom dolasku uđemo zajedno s Njim kroz vrata u Grad.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 346—348)


Komentiraj