Jutarnji stih

Dat ću vam nove misli

„Dat ću vam novo srce!“ (Ezekiel 36,26)

U Bibliji je otkrivena Božja volja. Ova knjiga trebala je u sva vremena služiti kao Gospodnje otkrivenje. Božanske riječi bile su povjerene ljudskim bićima kao sila od Boga. Istine Božje riječi nisu samo mišljenje, to su izreke Najvišega. Oni koji te istine učine dijelom svojeg života, postaju u svakom smislu nova stvorenja. Njima nisu dane nove umne sposobnosti, već je uklonjena tama koja je zahvaljujući neznanju i grijehu zamagljivala njihovo razumijevanje.

Riječi: „Dat ću vam novo srce!“ znače: „Dat ću vam nove misli!“ Ova promjena srca uvijek je praćena jasnim razumijevanjem kršćanske dužnosti, razumijevanjem istine. Jasnoća naših pogleda o istini bit će u skladu s našim razumijevanjem Božje riječi. Oni koji Pismu posvete veliku pozornost, koji mu budu pristupali s molitvom, steći će jasno shvaćanje i zdravo prosuđivanje, kao da su obraćajući se Bogu dostigli viši stupanj inteligencije.

Ako se proučava i primjenjuje onako kako treba, Božja riječ dat će nam svjetlo i znanje. Njezino prelistavanje ojačat će razumijevanje. Dolazeći u dodir s najčistijim, najuzvišenijim istinama, um se razvija, ukus oplemenjuje.

Mi Bibliji dugujemo znanje o najstarijoj povijesti našega svijeta, o stvaranju ljudskog roda, ali i o padu u grijeh. Uklonite li Božju riječ, ne možemo očekivati ništa drugi nego da budemo prepušteni bajkama i nagađanjima i slabljenju intelekta koji je sigurna posljedica njegovanja zabluda.

Nama je potrebna autentična povijest podrijetla Zemlje, Luciferova pada, dolaska grijeha na svijet. Bez Biblije bili bismo zaluđeni lažnim teorijama.

Um bi bio podložan tiraniji praznovjerja i laži. … Gdje god se našli, kršćani mogu održavati vezu s Bogom. I mogu uživati u dubini svetog nauka. …

Priklonite se Riječi: „Pisano je!“ Izagnajte iz svojih misli opasne, nametljive teorije koje će, ako se prihvate, držati misli u okovima tako da nećemo moći postati nova stvorenja u Kristu. (Review and Herald, 10. studenoga 1904.)


Komentiraj