Jutarnji stih

Djelo pripreme

““Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.”“ (Filipljanima 1,6)

Adventisti sedmoga dana trebaju izvršiti ozbiljnu pripremu ako žele stajati čvrsto u kušnjama koje su pred njima. Ako ostanu vjerni Bogu u zbrci i kušnjama posljednjih dana, moraju u poniznosti srca od Gospodina tražiti mudrost da se odupru neprijateljevim obmanama. …
Uvijek moramo imati na umu ozbiljnu misao o Gospodnjem brzom povratku i, imajući u vidu tu činjenicu, prepoznati osobni rad koji trebamo obaviti. Uz pomoć Svetoga Duha moramo se oduprijeti prirodnim sklonostima i težnjama k zlu i iščupati iz života korov svakog elementa koji nije Kristov. Tako ćemo pripremiti svoje srce za primanje Božjeg blagoslova, koji će nam prenijeti milost i dovesti nas u sklad s Isusovom vjerom. Za ovo djelo pripreme ovom su narodu udijeljene velike prednosti preko darovanog svjetla, upozorenja i savjeta poslanih posredovanjem Božjeg Duha.
Zbog povećane snage Sotoninih kušnji, vremena u kojima živimo prepuna su opasnosti za Božju djecu i mi trebamo stalno učiti od Velikog Učitelja da bismo svaki korak učinili u sigurnosti i pravednosti. Pred nama se otvaraju predivni prizori, i u ovom trenutku svijet treba dobiti živo svjedočanstvo preko života Božjeg naroda koji ispovijeda istinu, kako bi mogao vidjeti da u ovom dobu, kada zlo prevladava na sve strane, postoji jedan narod koji je ostavio po strani svoju volju i želi činiti Božju volju — narod u čijem je srcu i životu napisan Božji zakon. Pred nama su velike kušnje, teški ispiti. Božji narod koji vrši Njegove zapovijedi treba se pripremiti za ovo vrijeme nevolje stjecanjem dubljeg iskustva u Božjim područjima djelovanja i praktičnim poznavanjem Kristove pravde. … Nisu samo nevjernicima, već i vjernicima upućene riječi: ““Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu.”“ (Izaija 55,6) …
Neka vaš svakidašnji život svjedoči o vjeri koju ispovijedate. (RH, 28. kolovoza 1911.)


Komentiraj