Jutarnji stih

Djelovati po vjeri

„A David odgovori Filistejcu: ’Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom, a ja idem na te u ime Jahve Sebaota, Boga Izraelovih četa koje si ti izazvao.“ (1. Smuelova 17,45)

David je skinuo kraljevu opremu i umjesto nje uzeo u ruke samo svoj štap, pastirsku torbicu i jednostavnu praćku. Izabravši pet glatkih oblutaka iz potoka, stavio ih je u torbicu i s praćkom u ruci krenuo je prema Filistejcu. Zatočnik je smjelo i ponosno izišao naprijed u dvoboj s najmoćnijim u ratnikom Izraelu. Pred njim je išao njegov štitonoša i on je izgledao kao da mu se ništa ne može oduprijeti. Kada se približio Davidu, vidio je samo momčića koji se zbog svoje mladosti mogao nazvati dječakom. Njegovo lice bilo je rumeno od zdravlja; njegov vitki stas, nezaštićen oklopom, pokazivao je sve odlike mladosti koje su bile u oštroj suprotnosti s velikim Filistejčevim razmjerima.

Golijat se zaprepastio i naljutio. Svoju odbojnost izrazio je riječima koje su bile sračunate da preplaše i obeshrabre drskog mladića koji je stajao pred njim. „Zar sam ja pseto“, viknuo je gorostas, „te ideš na me sa štapovima?“ Onda je Filistejac obasuo Davida svim mogućim prokletstvima u ime svih bogova kojih se mogao sjetiti. Povikao je prezrivo: „Dođi k meni, da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim!“ (redak 44) Ova drska prijetnja samo je doprinijela da se mladić nadahne uzvišenijom hrabrošću i da se u njegovim grudima rasplamsa još veća želja da utiša neprijatelja svojega naroda. Nije ustuknuo pred filistejskim zatočnikom. Znao je da se bori za čast svojega Boga i za izbavljenje Izraela i njegovo srce bilo je puno smirene vjere i nade.

David je istupio naprijed i obratio se svojem protivniku jezikom koji je istodobno zvučao skromno i rječito. Rekao je Filistejcu: „Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom, a ja idem na te u ime Jahve Sebaota, Boga Izraelovih četa koje si ti izazvao. Danas će te Jahve predati u moju ruku, ja ću te ubiti, skinut ću tvoju glavu i još ću danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Sva će zemlja znati da ima Bog u Izraelu.“ (redci 45.46)


Komentiraj