Jutarnji stih

Do dana…

“Ako nije poštedio staroga svijeta, već samo Nou, glasnika pravednosti, sa sedam drugih sačuvao kad je naveo potop na svijet bezbožnika.” (2. Petrova 2,5)
“Bog je upozorio stanovnike pretpotopnog svijeta što namjerava učiniti da bi očistio Zemlju od nečistoće. Međutim, oni su se smijali ovoj opomeni i smatrali je praznovjernim proročanstvom.” (Manuscript 161, 1897.) “Činilo se da su u početku mnogi prihvatili upozorenje, a ipak se nisu obratili Bogu i istinski se pokajali. Oni se nisu bili voljni odreći svojih grijeha. Tijekom vremena koje je prethodilo dolasku potopa, njihova je vjera bila iskušana i oni nisu izdržali kušnju. Svladani sveopćom nevjerom, naposljetku su se pridružili svojim bivšim istomišljenicima u odbacivanju ove svečane poruke. Neki su bili duboko osvjedočeni i obratili bi pozornost na opomene, ali poruga i ismijavanje bili su tako snažni da su i oni podlegli istom duhu … i uskoro se našli među najsmjelijim i najprkosnijim rugačima, jer nitko nije tako bezobziran i ne ide tako daleko u grijeh kao oni koji su nekada imali svjetlost, ali su odbacili uvjeravanja Božjeg Duha.” (Patrijarsi i proroci, str. 69) “Nastavili su sa svojim proslavama i pohlepnim gozbama, jeli su i pili, sadili i gradili te planirali držeći na umu dobit koju su namjeravali ostvariti u budućnosti, i pošli su i korak dalje u svojoj bezbožnosti i prkosnom omalovažavanju Božjih zahtjeva pokazujući da se ne boje Beskonačnoga. … Da su pretpotopni ljudi vjerovali upozorenju i pokajali se zbog svojih zlih djela, Gospodin bi zaustavio svoj gnjev kao što je poslije učinio s Ninivom. Ali ovaj je naraštaj svojim tvrdoglavim odupiranjem ukorima savjesti i upozorenjima Božjeg poroka navršio mjeru svoje pokvarenosti i sazrio za uništenje.” (Isto, str. 71) “Gospodin nam je preko svojih glasnika poslao vijesti opomene objavljujući da je kraj blizu. Neki ljudi će poslušati ove opomene, ali većina će ih zanemariti. Tako će biti i prigodom Kristovog dolaska. Seljaci, kupci, pravnici i trgovci bit će obuzeti svojim poslovima i njima će Gospodnji dan doći kao zamka.” (Manuscript 161, 1897.)


Komentiraj