Jutarnji stih

Dođite ponizno i sa svetim strahom

“Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe.” (Psalam 89,8)

Poniznost i strahopoštovanje trebaju obilježiti ponašanje svih koji dolaze u Božju prisutnost. Mi pred Njega možemo stupiti sa sigurnošću u Isusovo ime, ali ne smijemo pristupati s drskom uobraženošću, kao da je On ravan nama. Postoje oni koji se velikom, svemoćnom, svetom Bogu, koji stanuje u nepristupačnoj svjetlosti, obraćaju kao nekome tko je jednak ili čak i podređen njima. Postoje i oni koji se u njegovom domu ponašaju onako kako se ne bi ponašali u odaji za prijam zemaljskog kralja. Oni bi trebali znati da se nalaze u prisutnosti Onoga koga obožavaju serafimi, pred kim anđeli prekrivaju svoje lice. (Patrijarsi i proroci, str. 203)
Neki smatraju znakom poniznosti kad se mole Bogu na običan način, kao da razgovaraju s ljudskim bićem. Oni sramote Njegovo ime kada nepotrebno i bez poštovanja umeću u svoje molitve riječi “Bože Svemogući”, uzvišene, svete riječi koje nikada ne bi smjele sići s naših usana osim u pokornom tonu i s osjećajem strahopoštovanja. …
Samo će molitva vjere, koja dolazi od srca, biti saslušana na Nebu i uslišana na Zemlji. Bog razumije potrebe ljudskog roda. On zna što želimo i prije nego što to zatražimo od Njega. On vidi sukobe duše sa sumnjama i kušnjama. On zapaža iskrenost molitelja. On prihvaća poniznost i mučenje duše. On sam objavljuje: “Onoga ću pogledati koji je siromah i skrušena srca i drhti od moje riječi!”
Naša je prednost da se možemo moliti s pouzdanjem, a Sveti Duh će usavršiti naše molbe. Skromno i jednostavno trebamo izraziti svoje potrebe Gospodinu i pozvati se na Njegova obećanja. …
Naše molitve trebaju biti obilježene nježnošću i ljubavlju. Kada budemo čeznuli za dubljim, širim razumijevanjem Spasiteljeve ljubavi, vapit ćemo Gospodinu da nam dâ više mudrosti. Ako je ikada bilo potrebe za molitvama i propovijedima koje će pokrenuti dušu, onda je to sada. Jer bliži se kraj svemu. O, kada bismo mogli, i to onako kako bi trebalo, vidjeti potrebu traženja Gospodina cijelim srcem! Onda bismo Ga i našli. Neka Bog nauči svoj narod moliti! (GW 176,178)


Komentiraj