Dokaz da Duh djeluje u nama

18. 10. 2012.

„Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!“ (Psalam 51,10)

Sveti Duh je slobodan, aktivan i nezavisan. Bog nebeski služi se svojim Duhom onako kako Mu je ugodno, što znači da ljudski um, ljudsko prosuđivanje i ljudske metode ne mogu postavljati granice Njegovom djelovanju … ništa više nego da kažu vjetru: »Zapovijedam ti da pušeš u određenom smjeru ili da se ponašaš ovako i onako!« Kao što se vjetar kreće po svojoj volji savijajući i lomeći visoko drveće na svojem putu, tako i Sveti Duh utječe na ljudska srca i nijedno smrtno ljudsko biće ne može Mu određivati što da radi. …

Da bi tok mogao postati čist, najprije se mora očistiti izvor u srcu. Nema nikakve sigurnosti za onoga tko se drži samo neke legalističke religije, samo obličja pobožnosti. Kršćanski život nije samo preinačivanje ili popravljanje starog načina života, već preobražavanje naravi. Čovjek umire grijehu i sebi i nastaje potpuno nov život. Ovu promjenu moguće je postići uspješnim djelovanjem Svetoga Duha. …

Božji Duh se pokazuje na različite načine u životu različitih osoba. Neki pod utjecajem ove sile drhte pred Božjom riječju. Njihovo osvjedočenje je tako duboko da u njihovom srcu bjesni oluja osjećaja i cijelo njihovo biće leži ničice pred osvjedočavajućom silom istine. …

Drugi dolaze Kristu na mnogo smireniji način. Muškarci i žene koji su bili mrtvi u prekršajima i grijesima, postaju osvjedočeni i obraćeni djelovanjem Duha. Nepromišljeni i svojeglavi postaju ozbiljni. Otvrdnuli se kaju zbog svojih grijeha i nevjerni vjeruju. Kockari, pijanice i razuzdani postaju odmjereni, trijezni i neporočni. Buntovni i tvrdovrati postaju krotki i slični Kristu. …

Sveti Duh djeluje na osobu sve dok ne postane svjesna božanske sile i dok svaka duhovna sposobnost ne bude pokrenuta na odlučno djelovanje. U duši je obavljeno duboko i temeljito djelo, djelo koje svijet nije u stanju sagledati. …

Oni koji istinski vole Boga imaju neko svoje unutarnje osvjedočenje da i Bog njih voli. Oni održavaju vezu s Kristom, i njihova srca gore iskrenom ljubavlju prema Njemu. Bog ih smatra svojima i ukazat će im posebnu prednost osposobljavajući ih da postanu savršeni u Kristu i više nego pobjednici u Onome koji ih je ljubio. (Signs of the Times, 8. svibnja 1910.)

Leave a Comment